Giải mục 3 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:

Đề bài

Thực hành 6 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết các tập hợp sau đây:

a) \(\left\{ {x \in \mathbb{R}|\; - 2 < x < 3} \right\}\)

b) \(\left\{ {x \in \mathbb{R}|\;1 \le x \le 10} \right\}\)

c) \(\left\{ {x \in \mathbb{R}|\; - 5 < x \le \sqrt 3 } \right\}\)

d) \(\left\{ {x \in \mathbb{R}|\;\pi  \le x < 4} \right\}\)

e) \(\{ x \in \mathbb{R}|\;x < \frac{1}{4}\} \)

g) \(\{ x \in \mathbb{R}|\;x \ge \frac{\pi }{2}\} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Khoảng \(\left( { - 2;3} \right)\)

b) Đoạn \(\left[ {1;10} \right]\)

c) Nửa khoảng \(\left( {\left. { - 5;\sqrt 3 } \right]} \right.\)

d) Nửa khoảng \(\left. {\left[ {\pi ;4} \right.} \right)\)

e) Khoảng \(\left( { - \infty ;\frac{1}{4}} \right)\)

g) Nửa khoảng \(\left[ {\left. {\frac{\pi }{2}; + \infty } \right)} \right.\)


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí