B. Hoạt động ứng dụng - Bài 83: Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 83: Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 63 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Đề bài

Em điền phân số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán đó:

Nhà em có 20kg gạo, đã ăn hết ..... số gạo đó. Hỏi nhà em còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em tự suy nghĩ và điền phân số thích hợp vào chỗ trống. Lưu ý phân số cần điền phải nhỏ hơn \(1\).

- Tìm số gạo nhà em đã ăn ta lấy 20kg nhân với phân số vừa điền ở trên.

- Tìm số gạo còn lại ta lấy số gạo ban đầu có trừ đi số gạo nhà em đã ăn.

Lời giải chi tiết

Ví dụ mẫu:

Nhà em có 20kg gạo, đã ăn hết  \(\dfrac{3}{4}\) số gạo đó. Hỏi nhà em còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải:

Nhà em đã ăn hết số ki-lô-gam gạo là :

            \(20 \times \dfrac{3}{4} = 15\,\,\left( {kg} \right)\)

Nhà em còn lại số ki-lô-gam gạo là :

             \(20 - 15 = 5\,\,\left( {kg} \right)\)

                        Đáp số: \(5kg.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí