B. Hoạt động ứng dụng - Bài 69 : Luyện tập


Giải Bài 69 : Luyện tập phần hoạt động ứng dụng trang 32 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy viết hai phân số bất kì, tìm mẫu chung và quy đồng mẫu số hai phân số đó

Phương pháp giải:

- Em tự suy nghĩ và lấy hai phân số bất kì.

- Có thể chọn mẫu số chung bằng tích hai mẫu số của hai phân số vừa viết.

-  Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

+  Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ :

Hai phân số bất kì là: \(\dfrac{3}{5}\) và \(\dfrac{5}{8}\).

Chọn mẫu số chung là 40.

Ta có : \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{{3 \times 8}}{{5 \times 8}} = \dfrac{{24}}{{40}}\) và \(\dfrac{5}{8} = \dfrac{{5 \times 5}}{{8 \times 5}} = \dfrac{{25}}{{40}}\).

Vậy, quy đồng mẫu số hai phân số \(\dfrac{3}{5}\) và \(\dfrac{5}{8}\) được hai phân số \(\dfrac{{24}}{{40}}\) và \(\dfrac{{25}}{{40}}\).

Câu 2

Nói cho người lớn nghe cách tìm mẫu số chung của hai phân số đó và cách quy đồng mẫu số hai phân số đó.

Phương pháp giải:

Em xem lại cách tìm mẫu số chung của hai phân số đó và cách quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi nói cho người lớn nghe cách làm của em

Lời giải chi tiết:

- Em tìm mẫu số chung bằng tích hai mẫu số của hai phân số vừa viết.

-  Em quy đồng mẫu số hai phân số đã cho bằng cách :

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

+  Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí