B. Hoạt động ứng dụng - Bài 109 : Ôn tập về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó


Giải Bài 109 : Ôn tập về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó phần hoạt động ứng dụng trang 116 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Đề bài

Trung bình cộng của hai số là 345. Số lớn hơn số bé là 16. Tìm hai số đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm tổng của hai số : Lấy trung bình cộng của hai số nhân với 2.

- Vận dụng kiến thức về cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu” :

+ Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

+ Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 hoặc Số bé = Tổng – Số lớn hoặc Số bé = Số lớn – Hiệu.

Lời giải chi tiết

Tổng của hai số là:

345 × 2 = 690

Số lớn là: 

 (690 + 16) : 2 = 353

Số bé là:

690  353 = 337

                          Đáp số: Số lớn : 353 ;

                                     Số bé : 337.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí