B. Hoạt động ứng dụng - Bài 103 : Ôn tập về các phép tính với phân số


Giải Bài 103 : Ôn tập về các phép tính với phân số phần hoạt động ứng dụng trang 105, 106 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được \(\dfrac{2}{5}m\). Con sên thứ hai trong giờ \(\dfrac{1}{4}\) giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi 1 giờ = 60 phút ; 1m = 100cm để đổi các số đo về cùng một đơn vị đo, sau đó tìm quãng đường mỗi con bò được rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 1m = 100cm, \(\dfrac{1}{4}\) giờ = 15 phút

Trong 15 phút con sên thứ nhất đi được số xăng-ti-mét là :

              100 × \(\dfrac{2}{5}\) = 40 (cm)

Như vậy:

Trong 15 phút con sên thứ nhất bò được 40cm.

Trong 15 phút con sên thứ hai bò được 45cm.

Mà 40cm < 45cm.

Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn (nhanh hơn 5cm).

Câu 2

Chú Toàn lái xe từ Hải Phòng đến thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày. Ngày thứ nhất chú đi được \(\dfrac{1}{3}\) quãng đường. Ngày thứ hai chú đi được \(\dfrac{1}{4}\) quãng đường. Hỏi ngày thứ ba chú Toàn còn phải đi mấy phần quãng đường nữa ?

Phương pháp giải:

- Coi cả quãng đường là 1 đơn vị.

- Tìm số phần quãng đường chú đi được trong hai ngày đầu.

- Tìm số phần quãng đường chú đi được trong ngày thứ ba ta lấy 1 trừ đi số phần quãng đường chú đi được trong hai ngày đầu.

Lời giải chi tiết:

Coi cả quãng đường là 1 đơn vị.

Ngày thứ nhất và thứ hai chú Toàn đã đi được số phần quãng đường là :

            \(\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{7}{{12}}\) (quãng đường)

Ngày thứ ba chú Toàn còn phải đi số phần quãng đường là :

            \(1 - \dfrac{7}{{12}} = \dfrac{5}{{12}}\) (quãng đường)

                      Đáp số : \(\dfrac{5}{{12}}\) quãng đường. 

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí