A. Hoạt động thực hành - Bài 82 : Luyện tập


Giải Bài 82 : Luyện tập phần hoạt động thực hành trang 60 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính rồi rút gọn:

\(a)\,\,\dfrac{3}{5}:\dfrac{6}{7}\)                 \(b)\,\,\dfrac{2}{7}:\dfrac{8}{5}\)                  \(c)\,\,\dfrac{4}{{15}}:\dfrac{2}{5}\)               \(d)\,\,\,\dfrac{7}{9}:\dfrac{{21}}{9}\)

Phương pháp giải:

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

\(a)\,\,\dfrac{3}{5}:\dfrac{6}{7} = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{7}{6} = \dfrac{{21}}{{30}} = \dfrac{7}{{10}}\)

\(b)\,\,\dfrac{2}{7}:\dfrac{8}{5} = \dfrac{2}{7} \times \dfrac{5}{8} = \dfrac{{10}}{{56}} = \dfrac{5}{{28}}\)

\(c)\,\,\dfrac{4}{{15}}:\dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{{15}} \times \dfrac{5}{2} = \dfrac{{20}}{{30}} = \dfrac{2}{3}\)

\(d)\,\,\dfrac{7}{9}:\dfrac{{21}}{9} = \dfrac{7}{9} \times \dfrac{9}{{21}} = \dfrac{{63}}{{189}} = \dfrac{1}{3}\)

Câu 2

Tính (theo mẫu) :

Mẫu : \(3:\dfrac{4}{5} = \dfrac{3}{1}:\dfrac{4}{5} = \dfrac{3}{1} \times \dfrac{5}{4} = \dfrac{{3 \times 5}}{{1 \times 4}} \)\(= \dfrac{{15}}{4}\)

Ta có thể viết gọn như sau : \(3:\dfrac{4}{5} = \dfrac{{3 \times 5}}{4} = \dfrac{{15}}{4}\).

\(a)\,\,4:\dfrac{3}{7}\,\,;\)                    \(b)\,\,5:\dfrac{1}{4}\,\,;\)                   \(c)\,\,6:\dfrac{1}{7}.\)

Phương pháp giải:

 Để chia số tự nhiên cho phân số ta có thể viết số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là \(1\), sau đó thực hiện phép chia hai phân số như thông thường; hoặc ta viết gọn lại tương tự như ở ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

\(a)\,\,4:\dfrac{3}{7} = \dfrac{{4 \times 7}}{3} = \dfrac{{28}}{3}\,\,;\)

\(b)\,\,5:\dfrac{1}{4} = \dfrac{{5 \times 4}}{1} = \dfrac{{20}}{1} = 20\,\,;\)

\(c)\,\,6:\dfrac{1}{7} = \dfrac{{6 \times 7}}{1} = \dfrac{{42}}{1} = 42\,.\)

Câu 3

Tính bằng hai cách:

a)  \(\left( {\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{7}} \right) \times \dfrac{1}{3}\)                                  b) \(\left( {\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{7}} \right) \times \dfrac{1}{3}\)

Phương pháp giải:

Cách 1: Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng công thức nhân một tổng hoặc một hiệu với một số:

\((a+b)\times c = a \times c + b \times c\)  ; 

\((a-b)\times c = a \times c - b \times c\)

Lời giải chi tiết:

a) • Cách 1 : \(\left( {\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{7}} \right) \times \dfrac{1}{3} = \left( {\dfrac{7}{{28}} + \dfrac{4}{{28}}} \right) \times \dfrac{1}{3}\)\( = \dfrac{{11}}{{28}} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{{11}}{{84}}\)

• Cách 2 : \(\left( {\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{7}} \right) \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{7} \times \dfrac{1}{3}\)\( = \dfrac{1}{{12}} + \dfrac{1}{{21}} = \dfrac{7}{{84}} + \dfrac{4}{{84}} = \dfrac{{11}}{{84}}\)

b) •  Cách 1 : \(\left( {\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{7}} \right) \times \dfrac{1}{3} = \left( {\dfrac{7}{{28}} - \dfrac{4}{{28}}} \right) \times \dfrac{1}{3}\)\( = \dfrac{3}{{28}} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{{84}} = \dfrac{1}{{28}}\)

• Cách 2 : \(\left( {\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{7}} \right) \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{7} \times \dfrac{1}{3}\)\( = \dfrac{1}{{12}} - \dfrac{1}{{21}} = \dfrac{7}{{84}} - \dfrac{4}{{84}} = \dfrac{3}{{84}} = \dfrac{1}{{28}}\)

Câu 4

Mỗi phân số : \(\dfrac{1}{3}\,\,;\,\,\,\dfrac{1}{2}\,;\,\,\,\dfrac{1}{4}\,;\,\,\,\dfrac{1}{6}\) gấp mấy lần phân số \(\dfrac{1}{{12}}\) ?

Mẫu : 

\(\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{{12}} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{{12}}{1} = \dfrac{{12}}{3} = 4\).

 Vậy \(\dfrac{1}{3}\) gấp \(4\) lần \(\dfrac{1}{{12}}\).

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia hai phân số để tìm thương của hai phân số đó.

Lời giải chi tiết:

• \(\dfrac{1}{3}:\dfrac{1}{{12}} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{{12}}{1} = \dfrac{{12}}{3} = 4\).

   Vậy \(\dfrac{1}{3}\) gấp \(4\) lần \(\dfrac{1}{{12}}\).

• \(\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{{12}} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{{12}}{1} = \dfrac{{12}}{2} = 6\).

   Vậy \(\dfrac{1}{2}\) gấp \(6\) lần \(\dfrac{1}{{12}}\).

• \(\dfrac{1}{4}:\dfrac{1}{{12}} = \dfrac{1}{4} \times \dfrac{{12}}{1} = \dfrac{{12}}{4} = 3\).

   Vậy \(\dfrac{1}{4}\) gấp \(3\) lần \(\dfrac{1}{{12}}\).

• \(\dfrac{1}{6}:\dfrac{1}{{12}} = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{{12}}{1} = \dfrac{{12}}{6} = 2\).

   Vậy \(\dfrac{1}{6}\) gấp \(2\) lần \(\dfrac{1}{{12}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 43 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.