B. Hoạt động thực hành - Bài 73 : Phép cộng phân số


Giải Bài 73 : Phép cộng phân số phần hoạt động thực hành trang 71, 72 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính: 

\(a)\;\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{5}\)                          \(b)\;\dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{3}\)                          \(c)\;\dfrac{3}{8} + \dfrac{4}{8}\)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\dfrac{2}{5} + \dfrac{1}{5} = \dfrac{{2 + 1}}{5} = \dfrac{3}{5}}\\
{\dfrac{2}{3} + \dfrac{5}{3} = \dfrac{{2 + 5}}{3} = \dfrac{7}{3}}\\
{\dfrac{3}{8} + \dfrac{4}{8} = \dfrac{{3 + 4}}{8} = \dfrac{7}{8}}
\end{array}\)

Câu 2

Tính rồi rút gọn (theo mẫu):

Mẫu : \({\dfrac{5}{6} + \dfrac{4}{6} = \dfrac{{5 + 4}}{6} = \dfrac{9}{6} = \dfrac{3}{2}}\)

\(a)\;\dfrac{1}{8} + \dfrac{5}{8}\)                                  \(b)\;\dfrac{5}{9} + \dfrac{7}{9}\)

Phương pháp giải:

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

- Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được.)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\dfrac{1}{8} + \dfrac{5}{8} = \dfrac{{1 + 5}}{8} = \dfrac{6}{8} = \dfrac{3}{4}}\\
{\dfrac{5}{9} + \dfrac{7}{9} = \dfrac{{5 + 7}}{9} = \dfrac{{12}}{9} = \dfrac{4}{3}}
\end{array}\)

Câu 3

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được \(\dfrac{3}{7}\) số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được \(\dfrac{2}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho ?

Phương pháp giải:

Số gạo cả hai ô tô chuyển được = số gạo ô tô thứ nhất chuyển được + số gạo ô tô thứ hai chuyển được. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt bài toán:

Ô tô 1: \(\dfrac{3}{7}\) số gạo

Ô tô 2: \(\dfrac{2}{7}\) số gạo

Cả hai:    ?   số gạo

Bài giải:

Cả hai ô tô chở được số phần gạo trong kho là:

    \(\dfrac{3}{7} + \dfrac{2}{7} = \dfrac{5}{7}\) (số gạo)

            Đáp số: \(\dfrac{5}{7}\) số gạo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.