B. Hoạt động thực hành - Bài 39 : Nhân với số có hai chữ số


Giải Bài 39 : Nhân với số có hai chữ số phần hoạt động thực hành trang 95, 96 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

25 × 64                        537 × 46                      2106 × 32

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính giá trị biểu thức a × 56 với b = 4; 40; 37; 370

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức a × 56, sau đó tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

• Nếu a = 4 thì a × 56 = 4 × 56 = 224.

  Vậy giá trị của biểu thức a × 56 với a = 4 là 224.

• Nếu a = 40 thì a × 56 = 40 × 56 = 2240.

  Vậy giá trị của biểu thức a × 56 với a = 40 là 2240.

• Nếu a = 37 thì a × 56 = 37 × 56 = 2072.

  Vậy giá trị của biểu thức a × 56 với a = 37 là 2072.

• Nếu a = 370 thì a × 56 = 370 × 56 = 20720.

  Vậy giá trị của biểu thức a × 56 với a = 370 là 20720.

Câu 3

a) Tim một người khỏe mạnh bình thường, mỗi phút đập khoảng 75 lần. Tính số lần đập của tim người đó trong 36 giờ.

b) Một cửa hàng bán 42kg gạo tẻ giá 18000 đồng một kg và 35kg gạo nếp giá 25000 đồng một kg. Hỏi cửa hàng đó thu được bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

a) -  Đổi 1 giờ  = 60 phút. 

- Tìm số lần đập của tim trong 1 giờ ta lấy số lần đập của tim trong 1 phút nhân với 60.

- Tìm số lần đập của tim trong 36 giờ ta lấy số lần đập của tim trong 1 giờ nhân với 36.

b) - Tìm số tiền thu được khi bán 42kg gạo tẻ =  giá tiền của 1kg gạo tẻ × 42.

- Tìm số tiền thu được khi bán 35kg gạo nếp =  giá tiền của 1kg gạo nếp × 35.

- Số tiền thu được = số tiền thu được khi bán 42kg gạo tẻ + số tiền thu được khi bán 35kg gạo nếp.

Lời giải chi tiết:

a)  Đổi : 1 giờ  = 60 phút.

Trong 1 giờ, tim người khỏe mạnh bình thường đập số lần là :

                    75 × 60 = 4500 (lần)

Trong 36 giờ, tim người khỏe mạnh bình thường đập số lần là :

                    4500 × 36 = 162 000 (lần)

                                  Đáp số: 162 000 lần.

b)

Số tiền thu được khi bán 42kg gạo tẻ là :

              18000 × 42 = 756 000 (đồng)

Số tiền thu được khi bán 35kg gạo nếp là :

              25000 × 35 = 875 000 (đồng)

Cửa hàng đó thu được tất cả số tiền là :

              756 000 + 875 000 = 1 631 000 (đồng)

                         Đáp số: 1 631 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 97 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.