B. Hoạt động thực hành - Bài 32 : Nhân với số có một chữ số


Giải Bài 32 : Nhân với số có một chữ số phần hoạt động thực hành trang 79 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính :

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đặt tính rồi tính :

114051 × 5            31206 × 7           241306 × 4Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức 141305 × m rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tính :

a) 32145 + 423507 × 2

    843275 – 123568 × 5

b) 1207 × 8 + 24573

    609 × 9 – 4845

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Giải bài toán :

Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp. Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Phương pháp giải:

- Số sách các xã vùng cao được cấp = số sách mỗi xã vùng cao được cấp × 9.

- Số sách các xã vùng thấp được cấp = số sách mỗi xã vùng thấp được cấp × 8.

- Số sách huyện đó được cấp = Số sách các xã vùng cao được cấp + Số sách các xã vùng thấp được cấp.

Lời giải chi tiết:

Các xã vùng thấp được cấp tất cả số quyển truyện là :

            830 × 8 = 6640 (quyển)

Các xã vùng cao được cấp tất cả số quyển truyện là :

            920 × 9 = 8280 (quyển)

Huyện đó được cấp tất cả số quyển truyện là :

           6640 + 8280 = 14920 (quyển)

                    Đáp số: 14920 quyển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 54 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.