B. Hoạt động thực hành - Bài 32 : Nhân với số có một chữ số


Giải Bài 32 : Nhân với số có một chữ số phần hoạt động thực hành trang 79 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính :

Phương pháp :

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

Câu 2

Đặt tính rồi tính :

114051 × 5            31206 × 7           241306 × 4

Phương pháp :

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

Câu 3

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :

Phương pháp :

Thay chữ bằng số vào biểu thức 141305 × m rồi tính giá trị biểu thức đó.

Cách giải :

Câu 4

Tính :

a) 32145 + 423507 × 2

    843275 – 123568 × 5

b) 1207 × 8 + 24573

    609 × 9 – 4845

Phương pháp :

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Cách giải :

Câu 5

Giải bài toán :

Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp. Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

Phương pháp :

- Số sách các xã vùng cao được cấp = số sách mỗi xã vùng cao được cấp × 9.

- Số sách các xã vùng thấp được cấp = số sách mỗi xã vùng thấp được cấp × 8.

- Số sách huyện đó được cấp = Số sách các xã vùng cao được cấp + Số sách các xã vùng thấp được cấp.

Cách giải :

Các xã vùng thấp được cấp tất cả số quyển truyện là :

            830 × 8 = 6640 (quyển)

Các xã vùng cao được cấp tất cả số quyển truyện là :

            920 × 9 = 8280 (quyển)

Huyện đó được cấp tất cả số quyển truyện là :

           6640 + 8280 = 14920 (quyển)

                    Đáp số: 14920 quyển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài