A. Hoạt động thực hành - Bài 108 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Tải về

Giải Bài 108 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng phần hoạt động thực hành trang 114 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Tìm nhanh số trung bình cộng“

Hai bạn chơi đố nhau tìm số trung bình cộng của hai số : Bạn thứ nhất nghĩ ra một số, rồi lập số thứ hai bằng cách cộng nhẩm nó với 2 (hoặc 4, 6, 8, 10, 12, ...); sau đó nêu hai số, yêu cầu bạn thứ hai tính số trung bình cộng của hai số đã nêu. Các bạn đổi vai nhau để chơi.

Ví dụ : Hiền nghĩ ra số 15, lập số thứ hai : 15 + 4 = 19. Hiền đố Hòa : Hãy tìm số trung bình cộng của 15 và 19. Hòa phải tính và trả lời, nếu đúng thì Hòa được quyền đố lại Hiền.

Phương pháp giải:

- Chia nhóm học tập thành từng cặp rồi chơi đố nhau như ví dụ đã cho.

- Mẹo nhỏ : Trung bình cộng của hai số đã cho có thể nhẩm nhanh bằng cách

+ Lấy số vừa cộng thêm chia cho 2.

+ Lấy số đầu tiên cộng với kết quả vừa tính được ở bước trên, từ đó tìm được trung bình cộng của hai số.

Lời giải chi tiết:

Bạn A : Nói số thứ nhất là 17; số thứ hai là 19.

Bạn B : Trung bình cộng của 17 và 19 là : 18

Bạn A : Đúng

Bạn B : Nói số thứ nhất là 20; số thứ hai là 24

Bạn A : Trung bình cộng của số 20 và 24 là 22.

Bạn B : Đúng.

Lần lượt làm như vậy từ 3 đến 5 lượt.

Câu 2

Tìm số trung bình cộng của các số sau :

a) 35; 25 và 42

b) 127; 153 và 278

c) 234; 102; 78 và 62

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức về cách tìm số trung bình cộng của nhiều số :

- Tính tổng các số đó.

- Lấy tổng chia cho số các số đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 35; 25 và 42 là:

             (35 + 25 + 42) : 3 = 34

b)  Số trung bình cộng của 127; 153 và 278 là:

             (127 + 153 + 278 ) : 3 = 186

c) Só trung bình cộng của 234; 102; 78 và 62 là:

            (234 + 102 + 78 + 62) : 4 = 119

Câu 3

Nhà bác Hoàng thu hoạch thóc trong 3 năm liền được lần lượt là 34 tạ, 32 tạ và 36 tạ. Hỏi trung bình mỗi năm nhà bác Hoàng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức về cách tìm số trung bình cộng của nhiều số :

- Tính tổng khối lượng thóc nhà bác Hoàng thu được.

- Lấy tổng chia cho số các số năm đã cho.

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi năm nhà bác Hoàng thu hoạch được số tạ thóc là:

             (34 + 32 + 36) : 3 = 34 (tạ thóc)

                                Đáp số: 34 tạ thóc.

Câu 4

Một cửa hàng trong hai ngày đầu mỗi ngày bán được 32kg bột giặt, trong ba ngày sau mỗi ngày bán được 37kg bột giặt. Hỏi trong 5 ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam bột giặt?

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng bột giặt cửa hàng bán được trong 2 ngày đầu.

- Tính khối lượng bột giặt cửa hàng bán được trong 3 ngày đầu.

- Lấy tổng khối lượng bột giặt bán được trong 5 ngày rồi chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hai ngày đầu, cửa hàng bán được số ki-lô-gam bột giặt là:

                   32 × 2 = 64 (kg)

Ba ngày sau, cửa hàng bán được số ki-lô-gam bột giặt là:

                  37 × 3 = 111 (kg)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam bột giặt là:

                  (64 + 111) : 5 = 35 (kg)

                                       Đáp số: 35 kg.

Cách 2:

5 ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam bột giặt là:

                 (32 × 2) + (37 × 3) = 175 (kg)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam bột giặt là:

                 175 : 5 = 35 (kg)

                                      Đáp số: 35kg.

Câu 5

Lan nói với Hương: Bạn cao hơn mình 4cm. Hương nói với Lan: Trung bình mỗi người cao 138cm. Hãy tính chiều cao của mỗi bạn.

Phương pháp giải:

- Tính tổng chiều cao của hai bạn Hương và Lan.

- Giải bài toán theo dạng “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số“.

Lời giải chi tiết:

Tổng chiều cao của hai bạn Hương và Lan là:

138 × 2 = 276 (cm)

Chiều cao của bạn Hương là:

(276 + 4) : 2 = 140 (cm)

Chiều cao của bạn Lan là:

140  4 = 136 (cm)

                   Đáp số: Hương : 140cm ;

                       Lan 136cm.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.