B. Hoat động thực hành - Bài 10 : Yến, tạ, tấn


Giải bài 10 : Yến, tạ, tấn phần hoạt động thực hành trang 26, 27 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Dựa vào các cách chuyển đổi :

1 yến = 10kg;            1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100kg              1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000kg.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính :

a) 17 yến + 36 yến          b) 125 tạ × 5

c) 563 tạ - 85 tạ              d) 512 tấn : 8

Phương pháp giải:

Thực hiện tính như các phép tính đối với số tự nhiên, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) 17 yến + 36 yến = 53 yến

b) 125 tạ × 5 = 625 tạ

c) 563 tạ – 85 tạ = 478 tạ 

d) 512 tấn : 8 = 64 tấn

Câu 3

Một xe ô tô chở hàng ủng hộ đồng bào lũ lụt. Chuyến đầu chở được 2 tấn gạo, chuyến sau chở nhiều chuyến đầu 5 tạ gạo. Hỏi cả hai chuyến chở được bao nhiêu tạ gạo ?

Phương pháp giải:

- Đổi : 2 tấn = 20 tạ

- Tính số tạ gạo chuyến sau ô tô chở được ta lấy số tạ gạo chuyến trước ô tô chở được cộng với 5 tạ.

- Tính số gạo cả hai chuyến ô tô chở được ta lấy số tạ gạo chuyến trước ô tô chở được cộng với số tạ gạo chuyến sau ô tô chở được.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 tấn =  20 tạ.

Chuyến thứ hai ô tô chở được số tạ gạo là:

   20 + 5 = 25 (tạ gạo)

Cả hai chuyến ô tô chở được số tạ gạo là:

    20  + 25 = 45 (tạ gạo)

          Đáp số : 45 tạ gạo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.