A. Hoạt động cơ bản - Bài 81 : Phép chia phân số


Giải Bài 81 : Phép chia phân số phần hoạt động cơ bản trang 58, 59 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Em và bạn đọc bài toán sau và thảo luận tìm cách giải :

Hình chữ nhật ABCD có diện tích \(\dfrac{7}{{12}}{m^2},\) chiều rộng \(\dfrac{3}{5}m.\)

Tính chiều dài của hình chữ nhật ABCD.

b) Em hỏi, bạn trả lời:

Để tính chiều dài của hình chữ nhật trên phải thực hiện phép tính gì?

Phương pháp giải:

Muốn tính chiều dài ta lấy diện tích hình chữ nhật chia cho chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

a) Chiều dài hình chữ nhật ABCD là

$\frac{7}{{12}}:\frac{3}{5} = \frac{7}{{12}} \times \frac{5}{3} = \frac{{35}}{{36}}$ (m)

b) Để tính chiều dài ta lấy diện tích hình chữ nhật chia cho chiều rộng.

 

Câu 2

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau vào vở : 

\(\dfrac{3}{7}\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{5}{9}\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{1}{4}.\)

Phương pháp giải:

Phân số đảo ngược của phân số \(\dfrac{a}{b}\) là phân số \(\dfrac{b}{a}\,\) (\(a,\,\,b\) khác \(0\)).

Lời giải chi tiết:

Phân số đảo ngược của các phân số \(\dfrac{3}{7}\,\,;\,\,\,\dfrac{5}{9}\,\,;\,\,\,\dfrac{1}{4}\) lần lượt là: \(\dfrac{7}{3}\,\,;\,\,\,\dfrac{9}{5}\,\,;\,\,\,\dfrac{4}{1}.\)

Câu 3

a) Em và bạn cùng tính: \(\dfrac{2}{3}:\dfrac{3}{7}\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{7}{4}:\dfrac{5}{9}\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{1}{5}:\dfrac{1}{4}.\)

b) Nói cho bạn nghe cách làm.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chia hai phân số : Để thực hiện phép chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

• \(\dfrac{2}{5}:\dfrac{3}{7} = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{7}{3} = \dfrac{{2 \times 7}}{{5 \times 3}} = \dfrac{{14}}{{15}}\,\,;\)

• \(\dfrac{7}{4}:\dfrac{5}{9} = \dfrac{7}{4} \times \dfrac{9}{5} = \dfrac{{7 \times 9}}{{4 \times 5}} = \dfrac{{63}}{{20}}\,\,;\)

• \(\dfrac{1}{5}:\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{4}{1} = \dfrac{{1 \times 4}}{{5 \times 1}} = \dfrac{4}{5}.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí