A. Hoạt động cơ bản - Bài 41 : Nhân với số có ba chữ số


Giải Bài 41 : Nhân với số có ba chữ số phần hoạt động cơ bản trang 98, 99 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi " Truyền điện": Nếu phép tính và kết quả nhân nhẩm với 11.

Phương pháp giải:

Nhớ lại cách nhân nhẩm các số có hai chữ số với 11 rồi lấy các ví dụ.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ :

26 × 11 = 286  ;              48 × 11 = 528 ;                 69 × 11 = 759 ; …

Câu 2

a) Tính: 217 × 124 bằng cách tính 217 × (100 + 20 + 4).

b) Em nói cho bạn nghe cách làm.

      

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một số với một tổng “mở rộng”:

a × (b + c + d) = a × b + a × c + a × d.

Lời giải chi tiết:

  217 × (100 + 20 + 4)

     = 217 × 100 + 217 × 20 + 217 × 4

     = 21700 + 4340 + 868

     = 260400 + 868 = 26908

Câu 3

Đọc kĩ nội dung sau, nói cho bạn nghe cách thực hiện phép tính : \(217 × 124 = \;?\)

Câu 4

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a) Đặt tính rồi tính: 152 × 306.

b) Nhận xét tích riêng thứ hai.

c) Đọc kĩ nội dung sau rồi chia sẻ với bạn :

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a) Đặt tính: 152 × 306

                       \(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\begin{array}{*{20}{c}}{\,152}\\{\,\,306\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,912}\\\begin{array}{l}\,\,\,000\,\\456\,\,\,\,\,\,\,\,\end{array}\\\hline{46512\,}\end{array}\,\,\,\,\)

b) Ta thấy tích riêng thứ hai bằng 0.

Câu 5

a) Đặt tính rồi tính : 

    341 × 253 ;                            728 × 402

b) Em và bạn đổi vở chữa bài cho nhau.

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\begin{array}{*{20}{c}}{\,341}\\{\,\,253\,}\end{array}}\\\hline{\,\,1023}\\\begin{array}{l}\,1705\,\,\,\,\,\\682\,\,\,\,\,\,\,\,\end{array}\\\hline\begin{array}{l}86273\,\,\\\,\,\,\,\,\,\,\,\end{array}\end{array}\,\,\)                                               \(\,\begin{array}{*{20}{c}}{ \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{728}\\{402}\end{array}}\\\hline{\,\,1456}\\{2912\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{292656\,\,\,\,}\end{array}\,\,\,\,\,\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.