A. Hoạt động cơ bản - Bài 40 : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


Giải Bài 40 : Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 phần hoạt động cơ bản trang 96, 97 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính bằng hai cách: 36 × 11 = ?

Phương pháp giải:

• Cách 1 : Đặt tính rồi tính như thông thường.

• Cách 2 : Phân tích 11 = 10 + 1, sau đó áp dụng công thức nhân một số với một tổng :

a × (b + c) = a × b + a × c

Lời giải chi tiết:

• Cách 1 :   36 × 11 = 396

• Cách 2 :   36 × 11 = 36 × (10 + 1)

                              = 36 × 10 + 36 × 1

                              = 360 + 36 = 396.

Câu 2

Đọc kĩ nội dung sau và nói cho bạn nghe cách thực hiện phép nhân một số với 11:

Câu 3

a) Em và bạn cùng tính nhẩm :

 42 × 11              11 × 87                73 × 11.

b) Em nói cho bạn nghe cách nhẩm và kết quả.

Phương pháp giải:

Xem kĩ các ví dụ về cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 ở trên rồi làm tương tự.

Lời giải chi tiết:

a) 42 × 11 = 462

    11 × 87 = 957

    73 × 11 = 803.

b) Cách nhẩm :

• 42 × 11

  Nhẩm: 4 cộng 2 bằng 6 ;

  Viết 6 vào giữa hai chữ số của 42, được 462.

  Vậy : 42 × 11 = 462.

• 11 × 87

  Nhẩm: 8 cộng 7 bằng 15 ;

  Viết 5 vào giữa hai chữ số của số 87, được 857 ; Thêm 1 vào 8 của 857, được 957.

  Vậy : 11 × 87 = 957.

• 73 × 11

  Nhẩm: 7 cộng 3 bằng 10 ;

  Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 73, được 703 ; Thêm 1 vào 7 của 703, được 803.

  Vậy : 73 × 11 = 803.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.