A. Hoạt động cơ bản - Bài 20C: Giới thiệu quê hương


Giải 20C: Giới thiệu quê hương phần hoạt động cơ bản trang 22, 23, 24 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi: Nghe tả - đoán đồ vật

Câu 2

Tìm hiểu các bộ phận trong câu kể Ai thế nào?.

1) Các câu in đậm trong đoạn văn sau thuộc kiểu câu gì?

Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như định nói điều gì đó với chú voi.

(Theo Hữu Trị)

2)  a) Tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu in đậm ở đoạn văn trên. 

M : Cây cối xanh um.

     b) Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được..

M : Cây cối thế nào?

3)  a) Tìm trong đoạn văn những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong các câu in đậm trong đoạn văn trên.

M : xanh um

     b) Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được.

M : Cái gì xanh um?

4) Viết kết quả vào bảng theo mẫu.

Câu

Từ ngữ nêu đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật

Từ ngữ chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái

M : - Bên đường, cây cối xanh um.

xanh um

cây cối

- …

- …

- …

5. Câu kể Ai thế nào? có mấy bộ phận? Mỗi bộ phận trả lời cho câu hỏi nào?

Lời giải chi tiết:

1) Các câu in đậm trong đoạn văn thuộc kiểu câu kể Ai thế nào?

2)

Câu

Từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật

Đặt câu hỏi

Bên đường, cây cối xanh um.

xanh um

Cây cối thế nào?

Nhà cửa thưa thớt dần

thưa thớt dần

Nhà cửa thế nào?

Chúng thật hiền lành.

thật hiền lành

Chúng thế nào?

Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.

trẻ và thật khoẻ mạnh

Anh thế nào?

3)

Câu

Những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả

Đặt câu hỏi

Bên đường, cây cối xanh um.

cây cối

Cái gì xanh um?

Nhà cửa thưa thớt dần

nhà cửa

Cái gì thưa thớt dần?

Chúng thật hiền lành.

chúng

Cái gì thật hiền lành?

Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.

anh

Ai trẻ và thật khỏe mạnh?

4)

Câu

Từ ngữ nêu đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật

Từ ngữ chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái

M : - Bên đường, cây cối xanh um.

xanh um

cây cối

Nhà cửa thưa thớt dần

thưa thớt dần

nhà cửa

Chúng thật hiền lành.

hiền lành

chúng

Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.

trẻ và thật khoẻ mạnh.

anh

5. Câu kể Ai thế nào? gồm 2 bộ phận:

- Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (Cái gì, con gì)?

- Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào?

Ghi nhớ

Câu 3

Mỗi bạn đặt một câu kể Ai thế nào? Nói về cảnh đẹp trong ảnh.


Phương pháp giải:

Em hãy quan sát sự vật trong 2 bức tranh, chỉ ra đặc điểm, tính chất của chúng và đặt câu.

Lời giải chi tiết:

Tranh 1:

- Thác nước chảy xiết và tung bọt trắng xóa.

- Cảnh núi rừng hùng vĩ và nên thơ.

- Ruộng bậc thang xanh mướt một màu.

Tranh 2:

- Vườn hoa rực rỡ trong nắng sớm.

- Ngôi nhà gỗ nhỏ bé nhưng ấm cúng.

Câu 4

a) Viết vào vở câu em vừa đặt

b) Dùng dấu / để ngăn cách chủ ngữ, vị ngữ trong câu.

Lời giải chi tiết:

- Thác nước / chảy xiết và tung bọt trắng xóa.

     CN                                VN

- Cảnh núi rừng / hùng vĩ và nên thơ.

       CN                          VN

- Ruộng bậc thang / xanh mướt một màu.

            CN                        VN

- Vườn hoa  /  rực rỡ trong nắng sớm.

         CN                        VN

- Ngôi nhà gỗ / nhỏ bé nhưng ấm cúng.

        CN                             VN

Câu 5

Đổi vở cho bạn để kiểm tra kết quả của hoạt động 4.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí