Chủ điểm: Người ta là hoa đất

Bình chọn:
4.5 trên 91 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Người ta là hoa đất trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19A: Sức mạnh của con người

Giải bài 19A: Sức mạnh của con người phần hoạt động cơ bản trang 3, 4, 5, 6 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19A: Sức mạnh của con người

Giải bài 19A: Sức mạnh của con người phần hoạt động thực hành trang 6, 7 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19A: Sức mạnh của con người

Giải bài 19A: Sức mạnh của con người phần hoạt động ứng dụng trang 7 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19B: Cổ tích về loài người

Giải bài 19B: Cổ tích về loài người phần hoạt động cơ bản trang 8, 9 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19B: Cổ tích về loài người

Giải bài 19B: Sức mạnh của con người phần hoạt động thực hành trang 10, 11, 12 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 19C: Tài năng của con người

Giải bài 19C: Tài năng của con người phần hoạt động cơ bản trang 12, 13, 14 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19B: Cổ tích về loài người

Giải bài 19B: Cổ tích về loài người phần hoạt động ứng dụng trang 12 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 19C: Tài năng của con người

Giải bài 19C: Tài năng của con người phần hoạt động thực hành trang 14 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 19C: Tài năng của con người

Giải bài 19C: Tài năng của con người phần hoạt động ứng dụng trang 14 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20A: Chuyện về những người tài giỏi

Giải bào 20A: Chuyện về những người tài giỏi phần hoạt động cơ bản trang 15, 16, 17 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20A: Chuyện về những người tài giỏi

Giải bài 20A: Chuyện về những người tài giỏi phần hoạt động thực hành trang 17, 18 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20A: Chuyện về những người tài giỏi

Giải bài 20A: Chuyện về những người tài giỏi phần hoạt động ứng dụng trang 18 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20B: Niềm tự hào Việt Nam

Giải bài 20B: Niềm tự hào Việt Nam phần hoạt động cơ bản trang 19, 20 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20B: Niềm tự hào Việt Nam

Giải bài 20B: Niềm tự hào Việt Nam phần hoạt động thực hành trang 21, 22 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 20C: Giới thiệu quê hương

Giải 20C: Giới thiệu quê hương phần hoạt động cơ bản trang 22, 23, 24 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20B: Niềm tự hào Việt Nam

Giải bài 20B: Niềm tự hào Việt Nam phần hoạt động ứng dụng trang 22 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 20C: Giới thiệu quê hương

Giải bài 20C: Giới thiệu quê hương phần hoạt động thực hành trang 24, 25 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20C: Giới thiệu quê hương

Giải bài 20C: Giới thiệu quê hương phần hoạt động ứng dụng trang 25 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 21A: Những công dân ưu tú

Giải bài 21A: Những công dân ưu tú phần hoạt động cơ bản trang 26, 27, 28 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 21A: Những công dân ưu tú

Giải bài 21A: Những công dân ưu tú phần hoạt động thực hành trang 28, 29 sách VNEN Tiếng Việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất