Chủ điểm: Khám phá thế giới

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Khám phá thế giới trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên

Giải bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên phần hoạt động cơ bản trang 115, 116, 117, 118 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên

Giải bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên phần hoạt động thực hành trang 118, 119, 120 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 29B: Có nơi nào sáng hơn đất nước em?

Giải bài 29B: Có nơi nào sáng hơn đất nước em? phần hoạt động cơ bản trang 120, 121, 122 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 29C: Quà tặng của thiên nhiên

Giải bài 29A: Quà tặng của thiên nhiên phần hoạt động ứng dụng trang 120 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 29B: Có nơi nào sáng hơn đất nước em?

Giải bài 29B: Có nơi nào sáng hơn đất nước em? phần hoạt động thực hành trang 122 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 29B: Có nơi nào sáng hơn đất nước em?

Giải bài 29B: Có nơi nào sáng hơn đất nước em? phần hoạt động ứng dụng trang 122 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 29C: Du lịch - Thám hiểm

Giải bài 29C: Du lịch - Thám hiểm phần hoạt động cơ bản trang 123, 124, 125 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 29C: Du lịch - Thám hiểm

Giải bài 29C: Du lịch - Thám hiểm phần hoạt động thực hành trang 125, 126 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 29C: Du lịch - Thám hiểm

Giải bài 29C: Du lịch - Thám hiểm phần hoạt động ứng dụng trang 126 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 30A: Vòng quanh trái đất

Giải bài 30A: Vòng quanh trái đất phần hoạt động cơ bản trang 126, 127, 128, 129, 130 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 30A: Vòng quanh trái đất

Giải bài 30A: Vòng quanh trái đất phần hoạt động thực hành trang 129, 130 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 30A: Vòng quanh trái đất

Giải bài 30A: Vòng quanh trái đất phần hoạt động ứng dụng trang 130 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 30B: Dòng sông mặc áo

Giải bài 30B: Dòng sông mặc áo phần hoạt động cơ bản trang 131, 132 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 30B: Dòng sông mặc áo

Giải bài 30B: Dòng sông mặc áo phần hoạt động thực hành trang 132, 133, 134 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 30C: Nói về cảm xúc của em

Giải bài 30C: Nói về cảm xúc của em phần hoạt động cơ bản trang 134, 135 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 30B: Dòng sông mặc áo

Giải bài 30B: Dòng sông mặc áo phần hoạt động ứng dụng trang 134 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 30C: Nói về cảm xúc của em

Giải bài 30C: Nói về cảm xúc của em phần hoạt động thực hành trang 135, 136 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 30C: Nói về cảm xúc của em

Giải bài 30C: Nói về cảm xúc của em phần hoạt động ứng dụng trang 136 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 31A: Vẻ đẹp Ăng-co Vát

Giải bài Bài 31A: Vẻ đẹp Ăng-co Vát phần hoạt động cơ bản trang 136, 137, 138 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 31A: Vẻ đẹp Ăng-co Vát

Giải bài Bài 31A: Vẻ đẹp Ăng-co Vát phần hoạt động thực hành trang 139, 140 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất