Chủ điểm: Ôn tập cuối học kì 2

Bình chọn:
4.3 trên 40 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Ôn tập cuối học kì 2 trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động thực hành - Bài 35A: Ôn tập 1 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 35A: Ôn tập 1 phần hoạt động thực hành trang 174, 175 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35A: Ôn tập 1 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 35A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 175 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 35B: Ôn tập 2 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 35B: Ôn tập 2 phần hoạt động thực hành trang 176, 177, 178, 179 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 35C: Ôn tập 3 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 35C: Ôn tập 3 phần hoạt động thực hành trang 179, 180, 181 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35B: Ôn tập 2 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 35B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 179 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35C: Ôn tập 3 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 35C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 181 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất