Chủ điểm: Măng mọc thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Măng mọc thẳng trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4A: Làm người chính trực

Giải bài 4A: Làm người chính trực phần hoạt động cơ bản trang 40, 41, 42, 43 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 4A: Làm người chính trực

Giải bài 4A: Làm người chính trực phần hoạt động thực hành trang 43, 44 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4B: Con người Việt Nam

Giải bài 4B: Con người Việt Nam phần hoạt động cơ bản trang 45, 46, 47, 48 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 4B: Con người Việt Nam

Giải bài 4B: Con người Việt Nam phần hoạt động thực hành trang 48, 49 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4C: Người con hiếu thảo

Giải bài 4C: Người con hiếu thảo phần hoạt động cơ bản trang 50, 51 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 4C: Người con hiếu thảo

Giải bài 4C: Người con hiếu thảo phần hoạt động thực hành trang 51 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm

Giải bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm phần hoạt động thực hành trang 52, 53, 54 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm

Giải bài 5A: Làm người trung thực, dũng cảm phần hoạt động thực hành trang 53, 54 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5B: Đừng vội tin những lời ngọt ngào

Giải bài 5B: Đừng vội tin những lời ngọt ngào phần hoạt động cơ bản trang 56, 57 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 5B: Đừng vội tin những lời ngọt ngào

Giải bài 5B: Đừng vội tin những lời ngọt ngào phần hoạt động thực hành trang 53, 54 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5C: Ở hiền gặp lành

Giải bài 5C: Ở hiền gặp lành phần hoạt động cơ bản trang 59, 60 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 5C: Ở hiền gặp lành

Giải bài 5C: Ở hiền gặp lành phần hoạt động thực hành trang 60, 61 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5C: Ở hiền gặp lành

Giải bài 5C: Ở hiền gặp lành phần hoạt động ứng dụng trang 61 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6A: Dũng cảm nhận lỗi

Giải bài 6A: Dũng cảm nhận lỗi phần hoạt động cơ bản trang 62, 63 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 6A: Dũng cảm nhận lỗi

Giải bài 6A: Dũng cảm nhận lỗi phần hoạt động thực hành trang 63, 64 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6B: Không nên nói dối

Giải bài 6B: Không nên nói dối phần hoạt động cơ bản trang 65, 66, 67 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 6B: Không nên nói dối

Giải bài 6B: Không nên nói dối phần hoạt động thực hành trang 67, 68 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6C: Trung thực - Tự trọng

Giải bài 6C: Trung thực - Tự trọng phần hoạt động cơ bản trang 69, 70 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 6C: Trung thực - Tự trọng

Giải bài 6C: Trung thực - Tự trọng phần hoạt động thực hành trang 70 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 6C: Trung thực - Tự trọng

Giải bài 6C: Trung thực - Tự trọng phần hoạt động ứng dụng trang 70 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất