Chủ điểm: Trên đôi cánh ước mơ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ

Giải bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ phần hoạt động cơ bản trang 71, 72, 73 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ

Giải bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ phần hoạt động thực hành trang 73, 74 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ

Giải bài 7A: Ước mơ của anh chiến sĩ phần hoạt động ứng dụng trang 74 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 7B: Thế giới ước mơ

Giải bài 7B: Thế giới ước mơ phần hoạt động cơ bản trang 74, 75, 76, 77 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 7B: Thế giới ước mơ

Giải bài 7B: Thế giới ước mơ phần hoạt động thực hành trang 78, 79 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 7B: Thế giới ước mơ

Giải bài 7B: Thế giới ước mơ phần hoạt động ứng dụng trang 79 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 7C: Bạn mơ ước điều gì?

Giải bài 7C: Bạn mơ ước điều gì? phần hoạt động cơ bản trang 80 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 7C: Bạn mơ ước điều gì?

Giải bài 7C: Bạn mơ ước điều gì? phần hoạt động thực hành trang 80, 81 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ?

Giải bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ? phần hoạt động cơ bản trang 81, 82, 83 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ?

Giải bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ? phần hoạt động thực hành trang 83, 84 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ?

Giải bài 8A: Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ? phần hoạt động ứng dụng trang 84 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 8B: Ước mơ giản dị

Giải bài 8B: Ước mơ giản dị phần hoạt động cơ bản trang 85, 86 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 8B: Ước mơ giản dị

Giải bài 8B: Ước mơ giản dị phần hoạt động thực hành trang 86, 87 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 8B: Ước mơ giản dị

Giải bài 8B: Ước mơ giản dị phần hoạt động ứng dụng trang 87 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 8C: Kể chuyện theo trình tự thời gian, không gian

Giải bài 8C: Kể chuyện theo trình tự thời gian, không gian phần hoạt động cơ bản trang 88, 89 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 8C: Kể chuyện theo trình tự thời gian, không gian

Giải bài 8C: Kể chuyện theo trình tự thời gian, không gian phần hoạt động thực hành trang 89 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 8C: Kể chuyện theo trình tự thời gian, không gian

Giải bài 8C: Kể chuyện theo trình tự thời gian, không gian phần hoạt động ứng dụng trang 89 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 9A: Những điều em mơ ước

Giải bài 9A: Những điều em mơ ước phần hoạt động cơ bản trang 90, 91, 92 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 9A: Những điều em mơ ước

Giải bài 9A: Những điều em mơ ước phần hoạt động thực hành trang 92, 93, 94 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 9B: Hãy biết ước mơ

Giải bài 9B: Hãy biết ước mơ phần hoạt động cơ bản trang 94, 95, 96 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất