Chủ điểm: Có chí thì nên

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Có chí thì nên trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 11A: Có chí thì nên

Giải bài 11A: Có chí thì nên phần hoạt động cơ bản trang 110, 111, 112 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 11A: Có chí thì nên

Giải bài 11A: Có chí thì nên phần hoạt động thực hành trang 113, 114 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 11B: Bền gan vững chí

Giải bài 11B: Bền gan vững chí phần hoạt động cơ bản trang 115, 116 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 11B: Bền gan vững chí

Giải bài 11B: Bền gan vững chí phần hoạt động thực hành trang 116, 117, 118, 119 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 11C: Cần cù, siêng năng

Giải bài 11C: Cần cù, siêng năng phần hoạt động cơ bản trang 119, 120, 121 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 11C: Cần cù, siêng năng

Giải bài 11C: Cần cù, siêng năng phần hoạt động thực hành trang 121, 122, 123 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 11C: Cần cù, siêng năng

Giải bài 11C: Cần cù, siêng năng phần hoạt động ứng dụng trang 123 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 12A: Những con người giàu nghị lực

Giải bài 12A: Những con người giàu nghị lực phần hoạt động cơ bản trang 123, 124, 125 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 12A: Những con người giàu nghị lực

Giải bài 12A: Những con người giàu nghị lực phần hoạt động thực hành trang 125, 126, 127 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 12B: Khổ luyện thành tài

Giải bài 12B: Khổ luyện thành tài phần hoạt động cơ bản trang 128, 129, 130 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 12B: Khổ luyện thành tài

Giải bài 12B: Khổ luyện thành tài phần hoạt động thực hành trang 130, 131 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 12C: Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng

Giải bài 12C: Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng phần hoạt động cơ bản trang 132, 133, 134 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 12C: Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng

Giải bài 12C: Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng phần hoạt động thực hành trang 134 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 13A: Vượt lên thử thách

Giải bài 13A: Vượt lên thử thách phần hoạt động cơ bản trang 135, 136, 137 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 13A: Vượt lên thử thách

Giải bài 13A: Vượt lên thử thách phần hoạt động thực hành trang 137, 138, 139 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 13B: Kiên trì và nhẫn nại

Giải bài 13B: Kiên trì và nhẫn nại phần hoạt động cơ bản trang 139, 140, 141 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 13B: Kiên trì và nhẫn nại

Giải bài 13B: Kiên trì và nhẫn nại phần hoạt động thực hành trang 141, 142 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 13C: Mỗi câu chuyện nói với chúng ta điều gì?

Giải bài 13C: Mỗi câu chuyện nói với chúng ta điều gì? phần hoạt động cơ bản trang 142, 143, 144 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 13C: Mỗi câu chuyện nói với chúng ta điều gì?

Giải bài 13C: Mỗi câu chuyện nói với chúng ta điều gì? phần hoạt động thực hành trang 144 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất