Chủ điểm: Thương người như thể thương thân

Bình chọn:
4.7 trên 65 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Thương người như thể thương thân trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1A: Thương người như thể thương thân

Giải bài 1A: Lời khuyên của Bác phần hoạt động cơ bản trang 3, 4, 5, 6, 7, 8 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 1A: Thương người như thể thương thân

Giải bài 1A: Thương người như thể thương thân phần hoạt động thực hành trang 6, 7 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1B: Thương người, người thương

Giải bài 1B: Thương người, người thương phần hoạt động cơ bản trang 8, 9, 10, 11 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 1A: Thương người như thể thương thân

Giải bài 1A: Thương người như thể thương thân phần hoạt động ứng dụng trang 8 sách VNEN tiếng việt lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 1B: Thương người, người thương

Giải bài 1B: Thương người, người thương phần hoạt động thực hành trang 11, 12 sách VNEN tiếng việt lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 1B: Thương người, người thương

Giải bài 1B: Thương người, người thương phần hoạt động ứng dụng trang 12 sách VNEN tiếng việt lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1C: Làm người nhân ái

Giải bài 1C: Làm người nhân ái phần hoạt động cơ bản trang 13, 14 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 1C: Làm người nhân ái

Giải bài 1C: Làm người nhân ái phần hoạt động thực hành trang 14, 15 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu.

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 1C: Làm người nhân ái

Giải bài 1C: Làm người nhân ái phần hoạt động ứng dụng trang 15 sách VNEN tiếng việt lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2A: Bênh vực kẻ yếu

Giải bài Bài 2A: Bênh vực kẻ yếu phần hoạt động cơ bản trang 16, 17, 18 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 2A: Bênh vực kẻ yếu

Giải bài 2A: Bênh vực kẻ yếu phần hoạt động thực hành trang 18, 19 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời

Giải bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời phần hoạt động cơ bản trang 19, 20, 21, 22 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 2A: Bênh vực kẻ yếu

Giải bài 2A: Bênh vực kẻ yếu phần hoạt động ứng dụng trang 19 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời

Giải bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời phần hoạt động thực hành trang 22, 23, 24 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2C: Đáng yêu hay đáng ghét

Giải bài 2C: Đáng yêu hay đáng ghét phần hoạt động cơ bản trang 24, 25 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời

Giải bài 2B: Cha ông nhân hậu tuyệt vời phần hoạt động ứng dụng trang 24 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 2C: Đáng yêu hay đáng ghét

Giải bài 2C: Đáng yêu hay đáng ghét phần hoạt động thực hành trang 25, 26, 27 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 2C: Đáng yêu hay đáng ghét

Giải bài 2C: Đáng yêu hay đáng ghét phần hoạt động ứng dụng trang 27 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3A: Thông cảm và chia sẻ

Giải bài 3A: Thông cảm và chia sẻ phần hoạt động cơ bản trang 28, 29, 30 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 3A: Thông cảm và chia sẻ

Giải bài 3A: Thông cảm và chia sẻ phần hoạt động thực hành trang 30, 31, 32 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất