Chủ điểm: Ôn tập giữa học kì 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Ôn tập giữa học kì 2 trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động thực hành - Bài 28A: Ôn tập 1 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 28A: Ôn tập 1 phần hoạt động thực hành trang 106, 107, 108 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 28A: Ôn tập 1 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 28A: Ôn tập 1 phần hoạt động ứng dụng trang 108 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 28B: Ôn tập 2 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 28B: Ôn tập 2 phần hoạt động thực hành trang 109, 110, 111 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 28B: Ôn tập 2 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 28B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 111 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 28C: Ôn tập 3 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 28C: Ôn tập 3 phần hoạt động thực hành trang 112, 113, 114 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 28C: Ôn tập 3 - VNEN Tiếng Việt 4

Giải bài 28C: Ôn tập 3 phần hoạt động ứng dụng trang 114 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất