Chủ điểm: Tiếng sáo diều

Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu

Giải sách VNEN Tiếng Việt lớp 4 chủ điểm Tiếng sáo diều trong hướng dẫn học tiếng việt lớp 4 với lời giải chi tiết, dễ hiểu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

A. Hoạt động cơ bản - Bài 14A: Món quà tuổi thơ

Giải bài 14A: Món quà tuổi thơ phần hoạt động cơ bản trang 145, 146, 147 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 14A: Món quà tuổi thơ

Giải bài 14A: Món quà tuổi thơ phần hoạt động thực hành trang 147, 148 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 14B: Búp bê của ai?

Giải bài 14B: Búp bê của ai? phần hoạt động cơ bản trang 149, 150, 151 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 14B: Búp bê của ai?

Giải bài 14B: Búp bê của ai? phần hoạt động thực hành trang 151, 152, 153, 154 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 14B: Búp bê của ai?

Giải bài 14B: Búp bê của ai? phần hoạt động ứng dụng trang 154 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 14C: Đồ vật quanh em

Giải bài 14C: Đồ vật quanh em phần hoạt động cơ bản trang 155 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 14C: Đồ vật quanh em

Giải bài 14C: Đồ vật quanh em phần hoạt động thực hành trang 157, 158, 159 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 14C: Đồ vật quanh em

Giải bài 14C: Đồ vật quanh em phần hoạt động ứng dụng trang 159 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 15A: Cánh diều tuổi thơ

Giải bài 15A: Cánh diều tuổi thơ phần hoạt động cơ bản trang 159, 160, 161 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 15A: Cánh diều tuổi thơ

Giải bài 15A: Cánh diều tuổi thơ phần hoạt động thực hành trang 161, 162 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 15B: Con tìm về với mẹ

Giải bài 15B: Con tìm về với mẹ phần hoạt động cơ bản trang 153, 154 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 15B: Con tìm về với mẹ

Giải bài 15B: Con tìm về với mẹ phần hoạt động thực hành trang 164, 165, 166 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 15C: Quan sát đồ vật

Giải bài 15C: Quan sát đồ vật phần hoạt động cơ bản trang 167, 168 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 15C: Quan sát đồ vật

Giải bài 15C: Quan sát đồ vật phần hoạt động thực hành trang 168, 169, 170 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 16A: Trò chơi

Giải bài 16A: Trò chơi phần hoạt động cơ bản trang 179, 171, 172 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 16A: Trò chơi

Giải bài 16A: Trò chơi phần hoạt động thực hành trang 172, 173, 174 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương

Giải bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương phần hoạt động cơ bản trang 174, 175, 176 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương

Giải bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương phần hoạt động thực hành trang 176, 177, 178 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 16C: Đồ chơi của em

Giải bài 16C: Đồ chơi của em phần hoạt động cơ bản trang 178, 179 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 16C: Đồ chơi của em

Giải bài 16C: Đồ chơi của em phần hoạt động thực hành trang 179, 180 sách VNEN tiếng việt 4 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất