Câu hỏi 2 trang 74 Vở bài tập Sinh học 6


Giải câu hỏi 2 trang 74 VBT Sinh học 6: Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường

Đề bài

Nêu một vài ví dụ về sự thích nghi của các cây ở cạn với môi trường

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua quá trình lâu dài, cây xanh đã hình thành một số đặc điểm thích nghi.

Lời giải chi tiết

- Xương rồng: lá biến thành gai, thân mọng nước, rễ phát triển

- Lá dong: sống dưới tán cây khác, lá to, màu đậm, xếp ngang

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu
  • Câu hỏi 3 trang 74 Vở bài tập Sinh học 6

    Giải câu hỏi 3 trang 74 VBT Sinh học 6: Các cây sống trong những môi trường đặc biệt có những đặc điểm gì? Cho ví dụ.

  • Mục 1,2,3, ghi nhớ trang 73,74 Vở bài tập Sinh học 6

    Giải mục 1,2,3 các cây sống dưới nước, trên cạn, trong môi trường đặc biệt và ghi nhớ trang 73,74 VBT Sinh học 6: Quan sát H.36.2A, H.36.2B SGK, nhận xét về hình dạng của lá khi nằm ở các vị trí khác nhau: trên mặt nước và chìm trong nước. Giải thích.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí