Giải câu 1 trang 125 SBT địa 7


Giải câu 1 trang 125 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào hình 11 dưới đây: Em hãy điền tên các nước ở Tây và Trung Âu lên lược đồ.

Đề bài

Dựa vào hình 11 dưới đây:

Em hãy điền tên các nước ở Tây và Trung Âu lên lược đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tự nhiên các nước Tây và Trung Âu - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải câu 2 trang 126 SBT địa 7

    Giải câu 2 trang 126 sách bài tập Địa lí 7, Dựa vào SGK, kết hợp với quan sát hình 57.1 - Lược đồ tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu, tr. 172 SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây.

  • Giải câu 3 trang 126 SBT địa 7

    Giải câu 3 trang 126 sách bài tập Địa lí 7, Hoàn thành sơ đồ: Khí hậu Tây và Trung Âu

  • Giải câu 4 trang 126 SBT địa 7

    Giải câu 4 trang 126 sách bài tập Địa lí 7, Hãy nối các ô chữ và điền nội dung vào các ô còn trống để được sơ đồ về mối quan hệ giữa địa hình và sự phát triển kinh tế ở các miền thuộc Tây và Trung Âu.

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí