Giải Bài Ôn tập giữa học kì II - Tiết 5, 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều


Câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu? Đánh dấu tích vào ô trước ý đúng nhất. Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào? Nối đúng. Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả và bạn bè còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu? Đánh dấu tích vào □ trước ý đúng nhất:

□ Cây đa nghìn năm, gắn với thời thờ ấu của chúng tôi.

□ Thân cây như một tòa nhà cổ kính.

□ Ngọn cây cao vút giữa trời xanh 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc và tìm ra câu văn cho biết cây đa đã sống rất lâu. 

Lời giải chi tiết:

Câu văn cho biết cây đa đã sống rất lâu là: “Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi”. 

Câu 2

Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào? Nối đúng: 


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc và nối các ý tương ứng. 

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả và bạn bè còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương? 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc và thực hiện yêu cầu của đề bài. 

Lời giải chi tiết:

Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả và bạn bè còn thấy những cảnh đẹp khác của quê hương, đó là: lúa vàng gợn sóng, đàn trâu lững thững ra về giữa cánh đồng xa xa. 

Câu 1

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Lúa vàng gợn sóng.

b. Cành cây lớn hơn cột đình.

c. Đám trẻ ngồi dưới gốc đa hóng mát. 

Phương pháp giải:

Em đọc các câu và chú ý bộ phận in đậm. 

Lời giải chi tiết:

a. Lúa vàng như thế nào?

b. Cành cây như thế nào?

c. Đám trẻ làm gì? 

Câu 5

Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để:

a. Nói về cây đa trong bài đọc trên:

b. Nói về tình cảm của tác giả với quê hương: 

Phương pháp giải:

Em đặt câu theo yêu cầu của đề bài. 

Lời giải chi tiết:

a. Cây đa đã sống hàng nghìn năm tuổi.

b. Tác giả rất yêu quê hương của mình. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Cánh diều - Xem ngay