Giải Bài đọc 1: Con trâu đen lông mượt VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều


Bài thơ là lời của ai. Gạch chân từ ngữ tả hình dáng con trâu trong 4 dòng thơ đầu. Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện tình cảm với con trâu như thế nào. Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Gạch chân những câu là lời khuyên của bạn nhỏ với con trâu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Câu 1:

Bài thơ là lời của ai? 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Bài thơ là lời của bạn nhỏ chăn trâu. 

Câu 2

Gạch chân từ ngữ tả hình dáng con trâu trong 4 dòng thơ đầu:

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ 4 dòng thơ và tìm những từ ngữ tả hình dáng của con trâu. 

Lời giải chi tiết:

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất 

Câu 3

Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện tình cảm với con trâu như thế nào? 

Phương pháp giải:

Em trả lời theo suy nghĩ của bản thân mình. 

Lời giải chi tiết:

Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện rằng bạn nhỏ rất yêu thương và gần gũi với con trâu, coi con trâu như một người bạn. 

Phần II

Câu 1:

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:

(trâu, đen, mượt, sừng, vênh vênh, nước, trong, Mặt Trời, hồng, Mặt Trăng, tỏ, xanh)

a. Từ chỉ sự vật

b. Từ chỉ đặc điểm 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ và xếp vào nhóm từ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

a. Từ chỉ sự vật: trâu, sừng, nước, Mặt Trời, Mặt Trăng

b. Từ chỉ đặc điểm: đen, mượt, vênh vênh, trong, hồng, tỏ, xanh 

Câu 2

Gạch chân những câu là lời khuyên của bạn nhỏ với con trâu:

a. Trâu ơi, ăn cỏ mật

    Hay là ăn cỏ gà?

b. Đừng ăn lúa đồng ta.

c. Trâu ơi, uống nước nhá?

d. Trâu cứ chén cho no

    Ngày mai cày cho khỏe. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu thơ và tìm những câu là lời khuyên của bạn nhỏ. 

Lời giải chi tiết:

a. Trâu ơi, ăn cỏ mật

    Hay là ăn cỏ gà?

b. Đừng ăn lúa đồng ta.

c. Trâu ơi, uống nước nhá?

d. Trâu cứ chén cho no

    Ngày mai cày cho khỏe.


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu
  • Giải Bài đọc 2: Con chó nhà hàng xóm VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

    Cún Bông đã giúp Bé như thế nào? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Vì sao bác sĩ nghĩ rằng Bé mau lành là nhờ Cún Bông. Gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Thế nào. Đặt 1 câu nói về Cún Bông theo mẫu Ai thế nào. Dựa theo mẫu thời gian biểu của bạn Thu Huệ (SGK, trang 17), lập thời gian biểu buổi tối của em.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Cánh diều - Xem ngay