Giải Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 3, 4 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều


Gạch chân những câu văn tả sự thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. Tìm và viết lại những từ chỉ đặc điểm giúp em cảm nhận được. Đặt câu nói về đặc điểm của một loài hoa khi mùa xuân đến.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch chân những câu văn tả sự thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến.

Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn văn và tìm những câu văn theo yêu cầu của đề bài. 

Lời giải chi tiết:

Bầu trời ngày càng thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi, nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Câu 2

Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp: 

a. Từ ngữ chỉ sự vật:

b. Từ ngữ chỉ hoạt động:

c. Từ ngữ chỉ đặc điểm: 


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ và xếp vào nhóm thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

a. Từ ngữ chỉ sự vật: hoa bưởi, hoa nhãn, chào mào, chích chòe, cu gáy

b. Từ ngữ chỉ hoạt động: nở, bay nhảy, đâm, nảy

c. Từ ngữ chỉ đặc điểm: ngọt, nồng nàn, nhanh nhảu, đỏm dáng, trầm ngâm 

Câu 3

Tìm và viết lại những từ chỉ đặc điểm giúp em cảm nhận được:

a. Hương vị riêng của mỗi loài hoa:

- Hoa bưởi …….

- Hoa nhãn ……..

- Hoa cau …..

b. Đặc điểm riêng của mỗi loài chim:

- Những thím chích chòe ……..

- Những chú khướu ……..

- Những anh chào mào …….

- Những bác cu gáy …….. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc và viết các từ ngữ. 

Lời giải chi tiết:

a. Hương vị riêng của mỗi loài hoa:

- Hoa bưởi nồng nàn.

- Hoa nhãn ngọt.

- Hoa cau thoảng qua.

b. Đặc điểm riêng của mỗi loài chim:

- Những thím chích chòe nhanh nhảu.

- Những chú khướu lắm điều.

- Những anh chào mào đỏm dáng.

- Những bác cu gáy trầm ngâm. 

Câu 4

Đặt câu nói về đặc điểm của một loài hoa khi mùa xuân đến. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để đặt câu. 

Lời giải chi tiết:

Mùa xuân đến, hoa đào nở rộ. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Cánh diều - Xem ngay