Bài 9 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 12


Giải bài 9 trang 38 tập bản đồ Sử 12. Hãy đánh dấu X vào ô trống ý đúng, trong những phương án dưới đây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhật tấn công Lạng Sơn vào thời gian nào?

☐ Ngày 22 – 9 – 1938

☐ Ngày 22 – 9 – 1940

☐ Ngày 22 – 9 – 1939

☐ Ngày 22 – 9 – 1941

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Lời giải chi tiết:

☒ Ngày 22 – 9 – 1940

Câu 2

Vào ngày 27 – 9 – 1940, diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang nào?

☐ Nhật đảo chính Pháp

☐ Khởi nghĩa Bắc Sơn

☐ Khởi nghĩa Nam Kì

☐ Nhật tấn công Lạng Sơn

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Lời giải chi tiết:

☒ Khởi nghĩa Bắc Sơn

Câu 3

Tại Việt Nam, Pháp đầu hàng Nhật vào thời gian nào?

☐ Tháng 9 – 1941

☐ Tháng 9 – 1940

☐ Tháng 9 – 1943

☐ Ngày 9 – 3 – 1945

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Lời giải chi tiết:

☒ Ngày 9 – 3 – 1945

Câu 4

Từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã hình thành lực lượng vũ trang nào?

☐ Đội du kích Ba Tơ

☐ Đội du kích Bắc Sơn

☐ Cứu quốc quân.

☐ Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945

Lời giải chi tiết:

☒ Đội du kích Bắc Sơn

Câu 5

Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào thời gian nào?

☐ Tháng 12 – 1944

☐ Tháng 5 – 1945

☐ Tháng 6 – 1945

☐ Tháng 7 – 1945

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết:

☒ Tháng 6 – 1945

Câu 6

Ngày 13 – 8 – 1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã quyết định

☐ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

☐ Quyết định khởi nghĩa tại Hà Nội.

☐ Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc

☐ Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết:

☒ Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc

Câu 7

Tỉnh lị giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng tháng Tám là

☐ Hải Dương, Bắc Giang

☐ Hà Tĩnh, Quảng Bình

☐ Bắc Ninh, Hải Phòng

☐ Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết:

☒ Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.