Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 11


Đề bài

Chứng minh hô hấp là quá trình sinh lí trung tâm của thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh dựa vào hai tiêu chuẩn sau:

- Hô hấp là trung tâm quá trình trao đổi chất trong tế bào 

- Hô hấp là trung tâm năng lượng của tế bào

Lời giải chi tiết

- Hô hấp là trung tâm quá trình trao đổi chất trong tế bào:

+ Nhờ hô hấp mà các cơ chất như cacbonhidrat, lipit, protein, có thể biến đổi qua lại với nhau (vì các cơ chất này đều tham gia vào chu trình Crep).

+ Các sản phẩm trung gian của quá trình hô hấp dùng làm nguyên liệu tổng hợp nên các thành phần của tế bào. Hô hấp và quang hợp tạo nên chất hữu cơ cần thiết cho tế bào.

- Hô hấp là trung tâm năng lượng của tế bào:

+ Hô hấp chuyển hóa năng lượng có trong hợp chất hóa học từ quang hợp thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây: quá trình quang hợp và các quá trình sinh tổng hợp các chât khác protein, lipit, acid amin... của cây xanh cần ATP.

+ Các quá trình phân chia tế bào, cảm ứng, sinh trưởng, vận động cũng cần ATP.

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập có lời giải trang 5

 • Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11

  Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 11. Nêu lên sự khác nhau giữa hô hấp và hô hấp sáng ở thực vật

 • Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 11

  Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 11. Dựa vào sơ đồ dưới đây để giải thích chu trình cố định CO2 ở thực vật C4

 • Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 11. Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Em rút ra nhận xét gì?

 • Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 8 SBT Sinh học 11. Đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp như thế nào?

 • Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 11_BT

  Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 11. Lập bảng so sánh các con đường thoát hơi nước ở lá. Vì sao diện tích bề mặt lá lớn hơn khí khổng nhưng lượng nước thoát ra lại ít hơn?

 • Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 11.Quan sát hình dưới đây, cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ ? Mô tả mỗi con đường. Hãy nêu vị trí và vai trò của vòng đai Caspari.

 • Giải bài 2 trang 5 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 5 SBT Sinh học 11 .Ánh sáng và AAB tác động như những tác nhân điều chỉnh sự thoát hơi nước qua khí khổng. Cơ chế tác động đến quá trình thoát hơi nước của các tác nhân này như thế nào? Hãy làm rõ vấn đề này

 • Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 11. Nêu các con đường thoát hơi nước ở lá.Con đường nào là chủ yếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài