Câu 48.a, 48.b phần bài tập bổ sung – Trang 134 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 48.a, 48.b phần bài tập bổ sung – Trang 134 VBT Vật lí 9. Chọn câu có nội dung đúng: Thể thủy tinh của mắt là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

48.a.

Chọn câu có nội dung đúng

Thể thủy tinh của mắt là

A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự vào cỡ 10 cm

B. Thấu kính hội tụ có tiêu cự vào cỡ 2 cm

C. Thấu kính phân kì có tiêu cự cỡ 10 cm

D. Thấu kính phân kì có tiêu cự cỡ 2 cm

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa, cấu tạo về mắt.

Lời giải chi tiết:

Thể thủy tinh của mắt là thấu kính hội tụ có tiêu cự vào cỡ 10cm

Chọn đáp án A

48.b.

Cho rằng khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới là 2cm. Một người đứng ngắm cái cây cao 10m. Hỏi người ấy phải đứng cách cái cây bao nhiêu m để ảnh của cái cây trên màng lưới cao 1mm.

Phương pháp giải:

\(\left| k \right| = \dfrac{{h'}}{h} = \dfrac{{d'}}{d}\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

d’ = 2cm, h = 10m, h’ = 1mm; d = ?

Lời giải:

Ta có: 

\(\dfrac{{h'}}{h} = \dfrac{{d'}}{d} \to d = \dfrac{{2.10}}{{0,1}} = 200m\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.