Mục III,IV - Phần A - Trang 132,133 Vở bài tập Vật lí 9


Giải trang 132,133 VBT vật lí 9 Mục III - Điểm cực cận và điểm cực viễn (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 48

Đề bài

Hoàn thành mục III - Điểm cực cận và điểm cực viễn và mục IV - Vận dụng

Lời giải chi tiết

III - ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN

1. Điểm xa mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt không điều tiết có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực viễn.

Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn.

C3:

C3. Kết quả của việc tự thử mắt: mắt bình thường

2. Điểm gần mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận.

Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận.

C4:

Điểm cực cận của mắt em là 25cm

IV - VẬN DỤNG

C5:

Trên hình ta biểu diễn cột điện bằng đoạn \(AB\) \((AB = 8m)\); O là thể thủy tinh \((OA = 20m)\); \(A'B'\) là ảnh cột điện trên màng lưới \((OA' = 2cm =0,02m)\).

Ta có:

 Ta có: \(\Delta OAB \sim \Delta OA'B'\)

Ta suy ra: \(\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{OA}}{{OA'}}\)

\( \Rightarrow A'B' = AB\dfrac{{OA'}}{{OA}} = 8.\dfrac{{0,02}}{20} = {8.10^{ - 3}}m \\= 0,8cm\)

C6:

Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài nhất.

Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ ngắn nhất.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 48. Mắt

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài