Bài 4 trang 51 SBT sử 8


Giải bài tập 4 trang 51 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc cách mạng tư sản

Đề bài

Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc cánh mạng tư sản thời cận đại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục Lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Lời giải chi tiết

So sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc cánh mạng tư sản thời cận đại:

* Giống nhau:

- Về nguyên nhân: Sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, mẫu thuẫn giữa các giai cấp tư sản, nông dân,… với chế độ phong kiến hoặc giữa các tầng lớp nhân dân ở thuộc địa với chính quốc,… ngày càng gay gắt.

- Về mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng: xoá bỏ những cản trở (chế độ phong kiến, chế độ thực dân,…) mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Về lãnh đạo: giai cấp tư sản, có nơi là tư sản liên minh với quý tộc tư sản hoá.

- Về lực lượng tham gia: đông đảo quần chúng nhân dân

- Kết quả: đều giành thắng lợi, đưa giai cấp tư sản hoặc liên minh tư sản - quý tộc tư sản hoá lên nắm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Hạn chế: chưa thủ tiêu hoàn toàn những tàn dư của chế độ phong kiến, chưa mang lại quyền lợi cho nhân dân lao động, sự bóc lột của giai cấp tư sản với giai cấp vô sản ngày càng tăng.

* Khác nhau: 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài