Bài 4 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 12


Giải bài 4 trang 41 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đồng minh vào nước ta gồm

A. quân Anh, Mĩ.

B. quân Pháp, Trung Hoa Dân quốc

C. quân Anh, Trung Hoa Dân quốc

D. quân Liên Xô, Trung Hoa Dân quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đồng minh vào nước ta gồm quân Anh, Trung Hoa Dân quốc.

Chọn: C

Câu 2

Quân Trung Hoa Dân quốc, vào nước ta nhằm mục đích

A. tước khí giới quân Nhật

B. giúp đỡ chính quyền cách mạng nước ta

C. đánh đuổi quân Anh

D. cướp chính quyền của ta

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết:

Quân Trung Hoa Dân quốc, vào nước ta nhằm mục đích cướp chính quyền của ta.

Chọn: D

Câu 3

Tình hình tài chính nước ta sau Cách mạng tháng Tám là

A. bước đầu được xây dựng

B. trống rỗng

C. phát triển

D. lệ thuộc vào Nhật – Pháp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết:

Tình hình tài chính nước ta sau Cách mạng tháng Tám là trống rỗng.

Chọn: B

Câu 4

Di sản văn hóa do chế độ thực dân phong kiến để lại, ở nước ta, sau Cách mạng tháng Tám là

A. đậm đà bản sắc dân tộc

B. hiện đại theo kiểu phương Tây

C. mang nặng tư tưởng phản động của phát xít Nhật

D. hơn 90% dân số không biết chữ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết:

Di sản văn hóa do chế độ thực dân phong kiến để lại, ở nước ta, sau Cách mạng tháng Tám là hơn 90% dân số không biết chữ.

Chọn: D

Câu 5

Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 3 – 9 – 1945  

B. Ngày 2 – 9 – 1946

C. Ngày 6 – 1 – 1946 

D. Ngày 2 – 9 – 1947

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2.Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết:

Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 6 – 1 – 1946.

Chọn: C

Câu 6

Sau bầu cử Quốc hội, các địa phương đã làm gì để xây dựng chính quyền cách mạng?

A. Thành lập quân đội ở các địa phương

B. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, lập ủy ban hành chính các cấp

C. Thành lập các Xô viết

D. Thành lập Tòa án

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2.Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết:

Sau bầu cử Quốc hội, các địa phương đã bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, lập ủy ban hành chính các cấp để xây dựng chính quyền cách mạng.

Chọn: B

Câu 7

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải quyết nạn đói, nhân dân cả nước đã

A. tăng gia sản xuất 

B. thực hành tiết kiệm

C. nhường cơm sẻ áo   

D. tổ chức hũ gạo cứu đói

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2.Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Lời giải chi tiết:

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải quyết nạn đói, nhân dân cả nước đã tổ chức hũ gạo cứu đói.

Chọn: D

Câu 8

Thực dân Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ vào thời gian nào?

A. Ngày 2 – 9 – 1945       

B. Ngày 3 – 9 – 1945

C. Đêm 22 rạng sáng 23 – 9 – 1945

D. Ngày 5 – 10 – 1945

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng

Lời giải chi tiết:

Thực dân Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ vào đêm 22 rạng sáng 23 – 9 – 1945

Chọn: C

Câu 9

Trước cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở Nam Bộ, Đảng và Chính phủ ta đã có những sách lược như thế nào?

A. Quyết tâm kháng chiến, huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ.

B. Đàm phán với Pháp.

C. Nhờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài.

D. Đầu hàng thực dân Pháp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng

Lời giải chi tiết:

Trước cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở Nam Bộ, Đảng và Chính phủ ta đã có những sách lược quyết tâm kháng chiến, huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ.

Chọn: A

Câu 10

Tại kì họp đầu tiên (2 – 3 – 1946), Quốc họi khóa I đã có những biện pháp

A. giải quyết trước mắt nạn đói

B. thành lập Chính phủ mới

C. xây dựng quân đội quốc gia Việt Nam

D. thông qua Hiến pháp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng

Lời giải chi tiết:

Tại kì họp đầu tiên (2 – 3 – 1946), Quốc họi khóa I đã có những biện pháp thành lập Chính phủ mới.

Chọn: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.