Giải bài 4 trang 40 SBT Sinh học 12


Đề bài

Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa : 50% aa, đến thế hệ Fthì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào? Nếu một quần thể ngẫu phối cũng có thế hệ xuất phát (P) với tần số kiểu gen như trên thì đến thế hệ F3, cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể tự phối qua các thế hệ:

Lời giải chi tiết

P có 50% Aa : 50% aa tự phối liên tiếp 3 thế hệ đến F3:

Tỉ lệ kiểu gen Aa ở \({F_3} = 50\%  \times {1 \over {{2^3}}}\)

Tỉ lệ kiểu gen AA ở \(F_3= {{0,5 - 0,0625} \over 2} = 0,21875 = 21,875\% \)

Tỉ lệ kiểu gen aa ở F3 = 50% + 21,875% = 71,875%

Vậy, thành phần kiểu gen của quần thể Flà:

0,21875 AA : 0,0625 Aa : 0,71875 aa

Nếu quần thể ngẫu phối p có 50% Aa : 50% aa ngẫu phối liên tiếp 3 thế hệ đến F3:

\(\eqalign{
& p(A) = {{0,5} \over 2} = 0,25; \cr 
& q(a) = {{0,5} \over 2} + 0,5 = 0,75 \cr} \)

Thành phần kiểu gen của quần thể F1 thoả mãn công thức Hacđi - Vanbec:

\(F_1 ={0,25^2}{\rm{AA}}:{\rm{2}} \times {\rm{0}},{\rm{25}} \times {\rm{0}},{\rm{75Aa}}:{\rm{0}},{\rm{7}}{{\rm{5}}^2}{\rm{aa  =  }}0,0625AA:0,375Aa:0,5625aa\)

Cho F1 ngẫu phối đến F3, thành phần kiểu gen của quần thể vẫn không đổi: F3= 0,0625 AA : 0,375 Aa : 0,5625 aa

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.