Giải bài 4 trang 25 SBT Sinh học 11


Đề bài

Quan sát hình và điền các đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức năng tiêu hoá thức ăn của ống tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật vào các cột tương ứng ở bảng sau : 

STT    

Tên bộ phận

Thú ăn thịt

Thú ăn thực vật

 1

Răng              

 

 

 2

Dạ dày

 

 

 3

Ruột non

 

 

 4

Manh tràng

 

 

Từ đó rút ra nhận xét chung về tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ãn thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiêu hóa ở động vật

Lời giải chi tiết

a) Các đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức năng tiêu hóa thức ăn của ống tiêu hoá ở thú ăn thit và thú ăn thưc vật

TT

Tên bộ phận

Thú ăn thịt

Thú ăn thực vật

 1

Răng

-Răng cửa lấy thịt ra khỏi xương. Răng nanh nhọn và dài, cắm vào con mồi và giữ mồi cho chặt

-Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành các mảnh nhỏ để dễ nuốt. Răng hàm nhỏ ít được sử dụng.

-Răng nanh giống răng cửa. Khi ăn cỏ, các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên để giữ chật cỏ (trâu).

-Răng trước hàm và răng hàm phát triển có tác dụng nghiền nát cỏ khi nhai.

 2

Dạ dày

-Dạ dày là một cái túi lớn nên gọi là dạ dày đơn

-Thịt được tiêu hoá cơ học và hoá học giống như trong dạ dày người.

-Dạ dày thỏ, ngựa là dạ dày đơn (1 túi).

-Dạ dày trâu, bò có 4 túi. Thức ăn được tiêu hoá cơ học, hoá học và sinh học nhờ các vi sinh vật

 3

Ruột non

- Ruột non ngắn hơn nhiều so với ruột non của thú ăn thực vật.

- Các chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người. 

- Ruột non dài vài chục mét và dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt.

- Các chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thụ trong ruột non giống như ở người.

 4

Manh tràng

Manh tràng (ruột tịt) không phát triển và không có chức năng tiêu hoá thức ăn.

Manh tràng rất phát triển và có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ qua thành manh tràng.

b) Nhận xét chung về tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật

- Thú ăn các loại thức ăn khác nhau nên ốns tiêu hoá cũng biến đổi thích nghi với thức ăn. Thú ăn thịt có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hoá cơ học và hoá học.

- Thú ăn thực vật có các răng dùng nhai và nghiền thức ăn phát triển ; dạ dày một ngăn hoặc bốn ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài. Thức ăn được tiêu hoá cơ học, hoá học và nhờ vi sinh vật cộng sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập có lời giải trang 22

 • Giải bài 5 trang 28 SBT Sinh học 11

  Giải bài 5 trang 28 SBT Sinh học 11. Quan sát hình sau, hãy mô tả quá trinh trao đổi khí ở giun đất và côn trùng.

 • Giải bài 6 trang 29 SBT Sinh học 11

  Giải bài 6 trang 29 SBT Sinh học 11. Cho bảng số liệu về trao đổi khí ở phổi người trưởng thành:

 • Giải bài 7 trang 30 SBT Sinh học 11

  Giải bài 7 trang 30 SBT Sinh học 11. Dựa vào hình dưới đây, so sánh sự khác nhau giữa 2 vòng tuần hoàn kín và mở. Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).

 • Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 11

  Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 11.Dựa vào hình dưới đây, phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hộ tuần hoàn kép. Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).

 • Giải bài 9 trang 33 SBT Sinh học 11

  Giải bài 9 trang 33 SBT Sinh học 11. Sử dụng sơ đồ dưới đây để giải thích cơ chế cân bằng huyết áp của cơ thể.

 • Giải bài 3 trang 24 SBT Sinh học 11

  Giải bài 3 trang 24 SBT Sinh học 11. Quan sát hình sau, hãy kể tên các cơ quan tiêu hoá của người.

 • Giải bài 2 trang 23 SBT Sinh học 11

  Giải bài 2 trang 23 SBT Sinh học 11. Dựa vào thông tin có trong hình dưới đây, em hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn của tủy thức. So sánh với quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng đế giày, em thấy có điểm nào khác? 

 • Giải bài 1 trang 22 SBT Sinh học 11

  Giải bài 1 trang 22 SBT Sinh học 11. Quan sát hình sau và mô tả các giai đoạn của quá trình tiêu hoá thức ăn của trùng giày. Từ đó rút ra nhận xét về đặc điểm tiêu hoá ở động vật đơn bào.

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài