Bài 3 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 12


Đề bài

Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và đặc điểm chính mỗi giai đoạn cách mạng này vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Thời gian

Giai đoạn cách mạng

Đặc điểm chính của giai đoạn

1945 - 1950

1950 - 1975

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70

Lời giải chi tiết

Thời gian

Giai đoạn cách mạng

Đặc điểm chính của giai đoạn

1945 - 1950

Dân chủ nhân dân

- Các nước dân chủ nhân dân tiến hành cải cách ruộng đất, xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước, ban hành các quyền tự do dân chủ, cải thiện và nâng cao đời sông nhân dân.

- Chính quyền nhân dân được củng cố, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản ngày càng được khẳng định.

1950 - 1975

Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

- Thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn phức tạp.

- Với sự giúp đỡ của Liên Xô các nước Đông Âu đã giành được nhiều thành tựu to lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.