Giải bài 21,22,23,24 SBT Sinh học 12 trang 15


Giải bài 21,22,23,24 SBT Sinh học 12 trang 15. Trong các dạng biến đổi vật chất di truyền sau đây, dạng nào là đột biến gen?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

Trong các dạng biến đổi vật chất di truyền sau đây, dạng nào là đột biến gen?

A. Mất một đoạn NST.

B. Mất một hay một số cặp nuclêôtit.

C. Thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

D. Cả B và C.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Các dạng đột biến gen.

Lời giải:

Mất một đoạn gen là đột biến cấu trúc NST

Chọn D

Câu 22

Trình tự các thay đổi nào dưới đây là đúng nhất?

A. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen -> thay đổi trình tự các nuclêôtit trong mARN -> thay đổi trình tự các axit amin trong prôtêin -> thay đổi tính trạng.

B. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen -> thay đổi trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit -> thay đổi tính trạng.

C. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen -> thay đổi trình tự các nuclêôtit trong tARN -> thay đổi trình tự các axit amin trong prôtêin => thay đổi tính trạng

D. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen -> thay đổi trình tự các nuclêôtit trong rARN -> thay đổi trình tự các axit amin trong prôtêin -> thay đổi tính trạng.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Nguyên nhân cơ chế đột biến gen.

Lời giải:

Nu sắp xếp tạo thành ADN => ADN phiên mã tạo ARN => ARN dịch mã tạo Protein=> Protein quy định tính trạng

Chọn A

Câu 23

Đột biến NST gồm các dạng

A. đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.

B. thêm đoạn và đảo đoạn NST.

C. lệch bội và đa bội.

D. đa bội chẵn và đa bội lẻ.

Phương pháp:

Đột biến NST là những biến đổi bất thường về NST

Lời giải:

Đột biến NST gồm đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.

Chọn A

Câu 24

Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống ?

A. Chuyển đoạn nhỏ.              B. Mất đoạn.

C. Lặp đoạn.                          D. Đảo đoạn

Phương pháp:

Xem lí thuyết Đột biến NST

Lời giải:

Đột biến mất đpạn làm giảm số lượng gen => gây giảm sức sông hoặc gây chết sinh vật.

Chọn B 

Loigiaihay,com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 12

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài