Giải bài 13,14,15,16 trang 105 SBT Sinh học 11


Giải bài 13,14,15,16 trang 105 sách bài tập Sinh học 11. 13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 13

13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là

A. hoocmôn GnRH.

B. hoocmôn LH.

C. hoocmôn testostêrônế 

D. hoocmôn ICSH

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế điều hòa sinh sản

Lời giải chi tiết:

Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng là hoocmôn testostêrôn

Chọn C

Câu 14

14. Kích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn là

A. hoocmôn LH.

B. hoocmôn GnRH.

C. hoocmôn ICSH.

D. hoocmôn FSH.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế điều hòa sinh sản

Lời giải chi tiết:

Kích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn là hoocmôn LH.

Chọn A

Câu 15

15. Điều nào sau đây không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG)?

A. thể vàng hoạt động.

B. nồng độ LH cao.

C. phát triển của phôi.

D. nồng độ prôgestêron cao.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế điều hòa sinh sản

Lời giải chi tiết:

Nồng độ LH cao không liên quan đến nồng độ hoocmôn nhau thai (HCG

Chọn B

Câu 16

16. Khi phụ nữ mang thai, nồng độ một số hoocmôn duy trì ở mức độ nào?

  FSH LH Ơstrôgen Prôgestêron
A. thấp thấp cao cao
B. thấp thấp cao thấp
C. thấp cao cao cao
D. cao cao thấp thấp

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết cơ chế điều hòa sinh sản

Lời giải chi tiết:

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí