Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SBT Sinh học 11


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 103 sách bài tập Sinh học 11. 1. Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hình thức sinh sản bằng nảy trồi gặp ở động vật :

A. Ruột khoang, giun dẹp

B. nguyên sinh

C. bọt biển, ruột khoang 

D. bọt biển giun dẹp

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh sản vô tính ở động vật

Lời giải chi tiết:

Hình thức sinh sản bằng nảy trồi gặp ở động vật: bọt biển, ruột khoang

Chọn C

Câu 2

2. Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật

A. bọt biển, giun dẹp

B. ruột khoang, giun dẹp

C. nguyên sinh

D. bọt biển, ruột khoang

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh sản vô tính ở động vật

Lời giải chi tiết:

Hình thức sinh sản phân mảnh có ở nhóm động vật bọt biển, giun dẹp

Chọn A

Câu 3

3. Hình thức trinh sản có ở :

A. ong                            B. chân khớp

C. Giun đất                    D. Sâu bọ 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh sản vô tính ở động vật

Lời giải chi tiết:

Hình thức trinh sản có ở : ong 

Chọn A

Câu 4

4.Trong tổ ong cá thể đơn bội là 

A. ong thợ                    B. ong đực 

C. ong chúa                 D. cả A và B 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết sinh sản vô tính ở động vật

Lời giải chi tiết:

Trong tổ ong cá thể đơn bội là ong đực

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí