Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 44, 45


Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 44 45. Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi - Vanbec?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi - Vanbec ?

A. Các kiểu gen khác nhau có sức sống khác nhau.

B. Quần thể đủ lớn, xảy ra giao phối tự do giữa các cá thể

C. Không xảy ra chọn lọc tự nhiên, không có hiện tượng di - nhập gen.

D. Không phát sinh đột biến. 

Phương pháp:

Xem lí thuyết Định luật hecdi vanbec

Lời giải:

Điều kiện nghiệm đúng của định luật

- Quần thể phải có kích thước lớn

- Các cá thể trong quần thể phải giao phối ngẫu nhiên.

- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên).

Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.

Không có sự di - nhập gen.

Chọn A

Câu 12

12. Một quần thể thực vật, thế hệ xuất phát p có 100% thể dị hợp (Aa). Qua tự thụ phấn thì tỉ lệ %Aa ở thế hệ thứ nhất và thứ hai lần lượt là 

A. 0,5%; 0,5%.               C. 50%; 25%.

B. 75%; 25%.                 D. 0,75%; 0,25%

Phương pháp:

Sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể tự phối qua các thế hệ:

Lời giải:

Áp dụng công thức trên ta có: tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế hệ thứ nhất là: 1/2, ở thế hệ thứ hai là 1/4.

Chọn C

Câu 13

13. Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,04BB + 0,32Bb + 0,64bb = 1, tần số của các alen p(B) và q(b) là

A. p(B) = 0,64 và q(b) = 0,36

B. p(B) = 0,4 và q(b) = 0,6.

C. P(B) = 0,2 và q(b) = 0,8

D. p(B) = 0,75 và q(b) = 0,25.

Phương pháp:

xAA + yAa + zaa = 1 

Gọi p, q lần lượt là tần số alen A và a  thì ta có công thức 

p = (2x+y2(x+y+z)">2x+y) / 2(x+y+z)

fa=2z+y2(x+y+z)=1−fA">= (2z+y) / 2(x+y+z)=1−p

Lời giải:

Áp dụng công thức ta có

p(B)= (0.04 x 2 + 0. 32) / 2 = 0.2

q(b) = 1- 0.2 = 0.8

Chọn C

Câu 14

14. Trong một quần thể ngẫu phối, không có chọn lọc, không có đột biến, tần số của các alen thuộc một gen nào đó

A. không có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể.

B. chịu sự chi phối của quy luật tương tác gen.

C. chịu sự chi phối của các quy luật di truyền liên kết và hoán vị gen.

D. có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể.

Phương pháp:

Trong 1 quần thể lớn, ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi qua các thế hệ

Lời giải:

Quần thể có tần số kiểu gen ổn định, có tần số alen ko thay đổi và đặc trung

Chọn D

Câu 15

15. Trong một quần thể ngẫu phối, xét 2 gen alen là D và d, biết tỉ lệ của gen d là 20% thì cấu trúc di truyền của quần thể là

A. 0,64DD + 0,32Dd + 0,04dd

B. 0,04DD + 0,32Dd + 0,64dd

C. 0,32DD + 0,64Dd + 0,04dd

D. 0,25DD + 0,50Dd + 0,25dd.

Phương pháp:

Công thức của quần thể ngẫu phối:

Gọi p là tần số tương đối của alen A

Gọi q là tần số tương đối của alen a: p +q = 1

Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng:

p2 AA + 2pqAa + q2 aa

Lời giải:

Áp dụng công thức trên ta có

dd= 0.2 x 0.2 = 0.04

DD= 0.8x0.8= 0.64

Dd= 0.8 x0.2 x2= 0.32

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 43

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài