Bài 1 trang 72 SBT sử 8


Giải bài tập 1 trang 72 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Khối phát xít hình thành sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới bao gồm các nước

A. Anh - Pháp - Mĩ.

B. Anh - Pháp - Nga 

C. Đức - I-ta-li-a - Nhật Bản

Câu 2:

Đề bài:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc càng thêm sâu sắc, nhưng giữa các nước đế quốc, phát xít lại có một điểm chung là

A. đều đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô

B. đều coi Liên Xô là kẻ thù tiêu diệt 

C. đều tập trung sức mạnh phát triển kinh tế và quân sự tấn công Liên Xô

D. đều thực hiện đường lối thoả hiệp, nhượng bộ Liên Xô

Câu 3:

Đề bài:

Trong những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai so với Chiến tranh thế giới thứ nhất có điểm khác là:

A. Do mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc 

B. Có sự hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau 

C. Đức là lò lửa gây ra chiến tranh 

D. Do hậu quả của đại khủng hoảng kinh tế - xã hội

Câu 4:

Đề bài:

Chính sách Anh - Pháp - Mĩ trước hành động ráo riết chuẩn bị chiến tranh của khối phát xít là 

A. Tập trung, không can thiệp vào bất cứ hoạt động nào xảy ra ngoài lãnh thổ nước mình.

B. Thoả hiệp, nhượng bộ khối phát xít nhằm chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô.

C. Kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hoà bình thế giới.

D. Chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh với khối phát xít để bảo vệ thị trường và thuộc địa của mình.

Câu 5:

Đề bài:

Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai khi 

A. Đức đánh chiếm 1 loạt các nước châu Âu (trừ Anh và hai nước trung lập).

B. Đức tấn công Liên Xô.

C. Nhật Bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng.

D. Nhật Bản chiếm vùng Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương.

Câu 6:

Đề bài:

Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm 

A. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

B. Tập hợp các lực lượng dân chủ tiến bộ ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

C. Tập hợp các lực lượng dân chủ tiến bộ ở các nước đế quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. 

D. Đoàn kết và tập hợp giai cấp công nhân trên thế giới đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Câu 7:

Đề bài:

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến tranh là

A. Liên Xô tham gia chiến tranh.

B. Mĩ tham gia chiến tranh.

C. Hồng quân Liên Xô phản công quân Đức tại Xta-lin-grát.

D. Hồng quân Liên Xô phản công quân Đức tại tại vòng cung Cuốc-xcơ.

D. Anh - Pháp - Đức - Mĩ

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải:

Khối phát xít hình thành sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới bao gồm các nước Đức - I-ta-li-a - Nhật Bản.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc càng thêm sâu sắc, nhưng giữa các nước đế quốc, phát xít lại có một điểm chung là đều coi Liên Xô là kẻ thù tiêu diệt

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải:

Trong những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai so với Chiến tranh thế giới thứ nhất có điểm khác là do hậu quả của đại khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải:

Chính sách Anh - Pháp - Mĩ trước hành động ráo riết chuẩn bị chiến tranh của khối phát xít là thoả hiệp, nhượng bộ khối phát xít nhằm chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới

Lời giải:

Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai khi Nhật Bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu Cảng.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng toàn thế giới

Lời giải:

Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Chọn: A

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 3. Quân đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)

Lời giải:

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến tranh là Hồng quân Liên Xô phản công quân Đức tại Xta-lin-grát.

Chọn: C

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 73 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 73 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 74 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 74 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy hoàn thiện bảng sau về những sự kiện chính của cuộc Chiến tranh

 • Bài 4 trang 75 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 75 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai

 • Bài 5 trang 75 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 75 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai

 • Bài 6 trang 75 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 75 sách bài tập Lịch sử 8. Liên Xô có vai trò như thế nào trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí