Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

I. Trắc nghiệm (Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

Câu 1. Phương thức vận chuyển nào dưới đây được thực hiện dựa trên nguyên lí khuếch tán ?

A. Vận chuyển thụ động

B. Vận chuyển chủ động

C. Xuất bào

D. Nhập bào

Câu 2. Việc uống rượu thường xuyên sẽ gây áp lực lớn lên hoạt động chức năng của loại tế bào nào dưới đây?

A. Tế bào da                  B. Tế bào gan

C. Tế bào tim                 D. Tế bào cơ

Câu 3. Ở lục lạp, các túi dẹp (tilacôit) là đơn vị cấu thành nên

A. lớp màng trong.             B. ADN.

C. grana.                            D. strôma

Câu 4. Trong tế bào nhân thực, không bào được tạo ra từ

A. trung thể và ti thể.

B. hệ thống lưới nội chất và khung xương tế bào.

C. hệ thống lưới nội chất và bộ máy Gôngi.

D. thành tế bào và màng sinh chất

Câu 5. Ở người, quá trình tái hấp thu glucôzơ tại ống thận là một trong những hình thức

A. vận chuyển chủ động. 

B. vận chuyển thụ động.

C. xuất bào.     

D. nhập bào.

Câu 6. Perôxixôm được hình thành từ bào quan nào ?

A. Không bào          B. Lưới nội chất

C. Ti thể                  D. Bộ máy Gôngi

II. Tự luận

Câu 1.

a. Vẽ và chú thích sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn.

b. Trình bày cấu tạo và chức năng của lục lạp ở tế bào thực vật?

Câu 2. Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất? phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ đông?

Lời giải chi tiết

I. Tự luận

1

2

3

4

5

6

A

B

C

C

A

B

Câu 1. Phương thức vận chuyển thụ động được thực hiện dựa trên nguyên lí khuếch tán.

Chọn A

Câu 2. Việc uống rượu thường xuyên sẽ gây áp lực lớn lên hoạt động chức năng của tế bào gan

Chọn B

Câu 3. Ở lục lạp, các túi dẹp (tilacôit) là đơn vị cấu thành nên grana.

Chọn C

Câu 4. Trong tế bào nhân thực, không bào được tạo ra từ hệ thống lưới nội chất và bộ máy Gôngi.

Chọn C

Câu 5. Ở người, quá trình tái hấp thu glucôzơ tại ống thận là một trong những hình thức vận chuyển chủ động.

Chọn A

Câu 6. Perôxixôm được hình thành từ Lưới nội chất.

Chọn B

II. Trắc nghiệm

Câu 1:

a.

 

b.

Cấu tạo

- Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật

- Được bao bọc bởi lớp màng kép trơn nhẵn, có cấu tạo giống màng ính chất

- Bên trong lục lạp là chất nền

- Grana gồm nhiều tilacoit là các túi dẹt. Trên màng tilacoit chứa nhiều diệp lục và enzim quang hợp. Các grana nối với nhau bằng hệ thống màng

- Trong chất nền có chứa riboxom và AND

Chức năng: lục lạp chứa nhiều diệp lục có khẩ năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học và giải phóng oxi thông qua quang hợp

Câu 2:

- Vận chuyển thụ động là vận chuyển các chất qua màng tế bào mà không cần tiêu tốn năng lượng

- Vận chuyển chủ động là vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao đòi hỏi tiêu tốn năng lượng

* Phân biệt

- Giống nhau: đều là phương thức vận chuyển các chất qua màng

- Khác nhau

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

Không tiêu tốn năng lượng

Các chất khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sih chất trực tiếp qua lớp photpholipit kép hoặc qua kênh protein xuyên màng tế bào

Tiêu tốn năng lượng

Các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao( ngược dốc nồng độ)

Giúp tế bào lấy được các chất cần thiết  ở môi trường khi nồng độ chat này thấp hơn so với ở bên trong tế bào

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.