Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

I. Trắc nghiệm (hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

Câu 1. Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, nhận định nào dưới đây là chính xác ?

A. Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng xảy ra bên trong tế bào và dịch ngoại bào.

B. Ở người già, quá trình đồng hoá luôn diễn ra mạnh mẽ hơn quá trình dị hoá.

C. Đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp và giải phóng năng lượng.

D. Chuyển hoá vật chất luôn đi kèm chuyển hoá năng lượng.

Câu 2. Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng ?

A. Quả bóng bay bị nổ.

B. Viên đạn đang bay trong không trung.

C. Dây phơi trĩu xuống do mang nhiều quần áo ướt.

D. Hòn bi rơi từ trên cao xuống.

Câu 3. Năng lượng trong tế bào thường tồn tại tiềm ẩn và chủ yếu ở dạng

A. quang năng.                 B. hoá năng.

C. nhiệt năng.                   D. cơ năng.

Câu 4. Thành phần nào dưới đây không thể thiếu trong cấu tạo của một enzim ?

A. Axit nucleic              B. Prôtêin

C. Cacbohiđrat             D. Lipit

Câu 5. Câu thành ngữ/tục ngữ nào dưới đây cho ta thấy vai trò của nồng độ enzim đối với quá trình tiêu hoá ?

A. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

B. Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm

C. Ăn mắm lắm cơm

D. Nhai kĩ no lâu

Câu 6. Đâu không phải là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim ?

A. Độ pH

B. Nhiệt độ

C. Nồng độ cơ chất

D. Ánh sáng

II. Tự luận

Câu 1. Hô hấp tế bào được chia làm mấy giai đoạn, là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoại của quá trình hô hấp diễn ra ở đâu và sản phẩm là gi?

Câu 2.Trình bày khái niệm, đặc điêm và ý nghĩa của chuyển hóa vật chất?

Lời giải chi tiết

I. Tự luận

1

2

3

4

5

6

D

C

B

B

D

D

Câu 1. Ý đúng là D

Chọn D

Câu 2. Dây phơi trĩu xuống do mang nhiều quần áo ướt là minh hoạ cho thế năng

Chọn C

Câu 3. Năng lượng trong tế bào thường tồn tại tiềm ẩn và chủ yếu ở dạng hoá năng.

Chọn B

Câu 4. Prôtêin không thể thiếu trong cấu tạo của một enzim

Chọn B

Câu 5. Nhai kĩ no lâu cho ta thấy vai trò của nồng độ enzim đối với quá trình tiêu hoá

Chọn D

Câu 6. Ánh sáng không phải là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

Chọn D

II. Trắc nghiệm

Câu 1.

- Hô hấp của tế bào chia làm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình crep, chuỗi truyền electron hô hấp

- Đường phân xảy ra trong bào tương. Đây là quá trình mà phân tử glucozo tách thành 2 phân tử axit pyruvic, giải  phóng 2 phan tử ATP và 2 phân tử NADH

- Chu trình Crep xảy ra trong chất nền của ti thể, 2 phân tử axit pyruvic chuyển vào ti thể. Tại đây chúng được biến đổi thành 2 phân tử axetyl –CoA, 2 NADP và 2 CO2. 2 phân tử axetyl –CoA đi và chu trình Crep. Chu trình Creps tạo ra 4 loại sản phẩm, đó là CO2, NADH, FADH2 và ATP

- Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra ở màng trong ti thể. Ở đây NADH và FADH2 được tạo ra trong đường phân và chu trình Crep sẽ bị oxi hóa thông qua 1 chuỗi các  phản ứng oxi hóa khử. Trong phản ứng cuối cùng oxi sẽ bị khử tạo thành nước.

- Năng lượng được tạo ra trong qua trình oxi hóa  NADH và FADH2 được sử dụng để tổng hợp các phân tử ATP

Câu 2.

- Khái niệm: chuyển hóa vật chất là tập hợp tất cả các phản ứng sinh hóa xảy ra trong tế bào

- Đặc diểm:

        + Chuyển hóa vật chất bao gồm 2 mặt: đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ phức tạp từ cấc chất đơn giản. Dị hóa là quá trình phân hủy các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn

        + Chuyển hóa vật chất là kèm theo chuyển hóa năng lượng

- Ý nghĩa: chuyển hóa vật chất đảm bảo cho sự tồn tại, sinh trưởng, cảm ứng, vận động sinh sản cảu sinh vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.