Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

I. Trắc nghiệm.

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Hợp chất cacbohirdrat: đường đơn- đường đôi- đường đa được xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp là

1. Glucozo

2. Đường Ribo

3. Glicogen- Xenlulozo

4. Đường saccarozo

A. 2 =>3 =>4 => 1

B. 1=> 2 =>3 => 4

C. 2=> 1 => 4 => 3

D. 1=> 3 => 4 => 2

Câu 2. Vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với sự sống

A. Là thành phần cấu trúc nên hàng trăm hệ enzim, vitamin, xúc tác cho các phản ứng hóa sinh trong tế bào

B. Là thành phần tạo kháng thể bảo vệ cơ thể

C. Là thành phần cấu trúc giúp các chất vận chuyển nhanh trong tế bào

D. Là hợp chất hữu cơ xây dựng lên cấu trúc tế bào

Câu 3. Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ?

A. rARN 5,8S.                   B. rARN 18S.  

C. rARN 16S.                    D. rARN 28S.

Câu 4. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit

D. Tỉ lệ (A+T):(G+X)

Câu 5. Nguyên tố đại lượng là

A. Đồng                     B. Cacbon

C. Mangan                 D. Magie

Câu 6. Cơ thể cần phải lấy protein từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau để

A. Tăng khẩu phần ăn hàng ngày

B. Dự trữ nguồn protein cho cơ thể

C. Đảm bảo cho cơ thể lớn lên

D. Cung cấp đủ các loại axit amin

II Tự luận

Câu 1. Trình bày cấu trúc của ADN

Câu 2. Điểm khác nhau giữa cacbohiđrat và lipit?

Câu 3. Giải thích hiện tượng tại sao con nhện nước lại có thể đứng và chạy trên mặt nước?

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

A

C

C

B

D

Câu 1. Hợp chất cacbohirdrat : đường đơn- đường đôi- đường đa được xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp là

Đường Ribo > Glucozo > Đường saccarozo > Glicogen- Xenlulozo

Chọn C

Câu 2. Vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với sự sống: Là thành phần cấu trúc nên hàng trăm hệ enzim, vitamin, xúc tác cho các phản ứng hóa sinh trong tế bào

Chọn A

Câu 3. rARN 16S chỉ có ở tế bào nhân sơ

Chọn C

Câu 4. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi: Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit

Chọn C

Câu 5. Nguyên tố đại lượng là Cacbon

Chọn B

Câu 6. Cơ thể cần phải lấy protein từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau để: Cung cấp đủ các loại axit amin

Chọn D

II. Tự luận

Câu 1:

ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mỗi đơn phân là một nuclêôtit.

Cấu tạo của 1 nuclêôtit: Gồm 3 thành phần:

-  Đường pentôzơ (C5H10O4)

-  1 nhóm phôtphat

-  Bazơ nitơ (A: Ađênin, T: Timin, G: Guanin, X: Xitôzin)

Có 4 loại nuclêôtit: A, T, G, X.

Cấu trúc của ADN

- Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phôtphodiester theo 1 chiều xác định tạo nên một chuỗi pôlinuclêôtit.

- Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi (mạch) pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô giữa các bazơ nitơ của các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung.

+ A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô (A = T).

+ G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô (G ≡ X).

-  Phân tử ADN thường có kích thước rất lớn à số lượng liên kết hiđrô rất nhiều à phân tử ADN vừa bền vững vừa linh hoạt.

-  2 chuỗi pôlinuclêôtit vừa liên kết với nhau vừa xoắn tạo thành một trục xoắn kép đều.

-  Trong mạch đơn của ADN, các nucleotit nối với nhau bằng liên kết phosphodiester.

Câu 2:

Cacbohidrat

Lipit

Tỉ lệ C: H: O = 1: 2: 1

Tỉ lệ C: H: O # 1: 2: 1

Có thể tan trong nước

Không tan trong nước

Đường đôi và đường đa là do các phân tử đường đơn liên kết vơi nhau

Lipit không có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Dễ bị phân hủy để cung cấp năng lượng

Lipit dự trữ năng lượng khó phân hủy

Câu 3.

Do nước có tính liên kết,các phân tử nước có thể liên kết với nhau bằng liên kết hidro tạo thành màng phin nổi lên trên mặt nước.

Khối lượng cơ thể nhện nước nhỏ,có cấu tạo phù hợp như chân nhên nước có các lông nhỏ tạo tương tác vandevan...

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.