Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đề bài

I. Trắc nghiệm.

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Hợp chất cacbohirdrat : đường đơn- đường đôi- đường đa được xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp là

1. Glucozo

2.Đường Ribo

3. Glicogen- Xenlulozo

4. Đường saccarozo

A. 2 =>3 =>4 => 1

B. 1=> 2 =>3 => 4

C. 2=> 1 => 4 => 3

D. 1=> 3 => 4 => 2

Câu 2. Vai trò của các nguyên tố vi lượng đối vơi sự sống

A. Là thành phần cấu trúc nên hang trăm hệ enzim, vitamin, xúc tác cho các phản ứng hóa sinh trong tế bào

B. Là thành phần tạo kháng thể bảo vệ cơ thể

C. Là thành phần cấu trúc giúp các chất vận chuyển nhanh trong tế bào

D. Là hợp chất hữu cơ xây dựng lên cấu trúc tế bào

Câu 3. Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ?

A. rARN 5,8S.                   B. rARN 18S.  

C. rARN 16S.                    D. rARN 28S.

Câu 4. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit

D.Tỉ lệ (A+T):(G+X)

Câu 5. Nguyên tố đại lượng là

A. Đồng                     B. Cacbon

C. Mangan                 D. Magie

Câu 6. Cơ thể cần phải lấy protein từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau để

A. Tăng khẩu phần ăn hang ngày

B. Dự trữ nguồn protein cho cơ thể

C. Đảm bảo cho cơ thể lớn lên

D. Cung cấp đủ các loại axit amin

II Tự luận

Câu 1. Trình bày cấu trúc của AND

Câu 2. Điểm khac nhau giữa cacbohidrat và lipit?

Câu 3. Giải thích hiện tượng tại sao con nhện nước lại có thể đứng và chạy trên mặt nước?

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

A

C

C

B

D

II. Tự luận

Câu 1:

 ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mỗi đơn phân là một nuclêôtit.
 Cấu tạo của 1 nuclêôtit: Gồm 3 thành phần:
-  Đường pentôzơ (C5H10O4)
-  1 nhóm phôtphat
-  Bazơ nitơ (A: Ađênin, T: Timin, G: Guanin, X: Xitôzin)
Có 4 loại nuclêôtit: A, T, G, X.
Cấu trúc của ADN
- Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phôtphodiester theo 1 chiều xác định tạo nên một chuỗi pôlinuclêôtit.
- Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi (mạch) pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô giữa các bazơ nitơ của các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung.
+ A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô (A = T).
+ G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô (G ≡ X).
-  Phân tử ADN thường có kích thước rất lớn à số lượng liên kết hiđrô rất nhiều à phân tử ADN vừa bền vững vừa linh hoạt.
-  2 chuỗi pôlinuclêôtit vừa liên kết với nhau vừa xoắn tạo thành một trục xoắn kép đều.
-  Trong mạch đơn của ADN, các nucleotit nối với nhau bằng liên kết phosphodiester.

Câu 2:

Cacbohidrat

Lipit

Tỉ lệ C: H: O = 1: 2: 1

Tỉ lệ C: H: O # 1: 2: 1

Có thể tan trong nước

Không tan trong nước

Đường đôi và đường đa là do các phân tử đường đơn liên kết vơi nhau

Lipit không có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Dễ bị phân hủy để cung cấp năng lượng

Lipit dự trữ năng lượng khó phân hủy

Câu 3.

Do nước có tính liên kết,các phân tử nước có thể liên kết với nhau bằng liên kết hidro tạo thành màng phin nổi lên trên mặt nước.

Khối lượng cơ thể nhện nước nhỏ,có cấu tạo phù hợp như chân nhên nước có các lông nhỏ tạo tương tác vandevan...

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bật là chưa có nhân hoàn chỉnh.

Xem chi tiết
Vận chuyển thụ động Vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng.

Xem chi tiết
Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

1. Khái niệm năng lượng Năng lượng được định nghĩa là khả năng sinh công.

Xem chi tiết
Enzim -sinh học lớp 10 Enzim -sinh học lớp 10

Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzm chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng