Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7


Đề bài

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên đáy BC lấy hai điểm M, N sao cho \( \Rightarrow AM = AN.\) \(BM = CN = AB.\)

a) Chứng minh \(\Delta AMN\) cân.

b) Tính \(\widehat {MAN}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau

Tổng ba góc của 1 tam giác bằng 180 độ

Lời giải chi tiết

a) Ta có tam giác ABC vuông cân tại A (giả thiết)

\( \Rightarrow \widehat B = \widehat C = \dfrac{{{{180}^o} - \widehat A} }{ 2}\)\( \,= \dfrac{{{{180}^o} - {{90}^o}} }{ 2} = {45^o}\).

Lại có \(BM = AB\) (giả thiết), nên tam giác ABM cân

\( \Rightarrow \widehat {BAM} = \widehat {BMA} = \dfrac{{{{180}^o} - \widehat B} }{ 2}\)\(\, = \dfrac{{{{180}^o} - {{45}^o}} }{2} = 67,{5^o}\)

Tương tự \(\Delta CAN\) cân tại C và \(\widehat C = {45^o} \Rightarrow \widehat {CNA} = \widehat {CAN} = 67,{5^o}\)

\( \Rightarrow \widehat {AMB} = \widehat {CNA} = 67,{5^o}\).

Do đó \(\Delta AMN\) cân.

b) \(\Delta AMN\) cân tại A \( \Rightarrow \widehat {MAN} = {180^o} - \left( {\widehat {AMN} + \widehat {ANM}} \right)\)

\( = {180^o} - \left( {67,{5^o} + 67,{5^o}} \right) = {45^o}\).

Cách khác: chứng minh \(\Delta ABM = \Delta CAN\)(c.g.c) \( \Rightarrow AM = AN.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.