Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Đề bài

Cho góc nhọn  \(\widehat {xOy}\), lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy sao cho OA = OB, kẻ AH vuông góc với Oy và BK vuông góc với Ox.

a) Chứng minh \(\Delta OHK\) cân.

b) Gọi I là giao điểm của AH và BK. Chứng minh OI là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\).

Lời giải chi tiết

a) Xét hai tam giác vuông OHA và OKB có:

+) \(\widehat O\) chung,

+) \(OA = OB\) (giả thiết)

Vậy \(\Delta OHA = \Delta OKB\) (g.c.g)

\( \Rightarrow OH = OK\) (cạnh tương ứng)

Vậy tam giác OHK cân tại O.

b) Ta có OA = OB (giả thiết),

OK = OH (chứng minh trên)

\( \Rightarrow OA - OK = OB - OH\) hay \(AK = HB.\)          (1)

Xét hai tam giác vuông IKA và IHB có AK = HB (chứng minh trên)

Và \(\widehat {KAI} = \widehat {HBI}\) (chứng minh trên)

\( \Rightarrow \Delta IKA = \Delta IHB\) (g.c.g)

Do đó IA = IB (chứng minh trên)

Xét \(\Delta OIA \) và \( \Delta OIB\) có:

+) IO chung

+) OA= OB (giả thiết)

+) IA = IB (chứng minh trên)

\( \Rightarrow \Delta OIA = \Delta OIB\) (c.c.c)

\( \Rightarrow \widehat {AOI} = \widehat {BOI}\) (2 góc tương ứng)

Hay OI là tia phân giác của \(\widehat {xOy}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Tam giác cân

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1 Bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1 Bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.