Bài 50 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 273 phiếu

Giải bài 50 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng:

Đề bài

Hai thanh \(AB\) và \(AC\) vì kèo một mái nhà thường bằng nhau (h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng: 

a) \({145^0}\) nếu là nhà tôn;

b) \({100^0}\) nếu là nhà ngói;

Tính góc \(ABC\) trong từng trường hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

- Tính chất: Tam giác cân có hai góc đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(AB=AC\) nên tam giác \(ABC\) cân ở \(A\)

Do đó \(\widehat{B}=\widehat{C}\)

a) Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào \(∆ABC\) ta có:

\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C} = {180^0}\) 

Mà \(\widehat{B} =\widehat{C}\)

\( \Rightarrow \widehat{A} +2\widehat{B}= {180^0}\)

\( \Rightarrow 2\widehat B = {180^0} - \widehat A\)

\( \Rightarrow \widehat B = \dfrac{{{{180}^o} - \widehat A}}{2} = \dfrac{{{{180}^o} - {{145}^o}}}{2} = 17,{5^o}\)

Vậy \(\widehat{ABC}=17,{5^o}\)

b) Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào \(∆ABC\) ta có:

\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C} = {180^0}\) 

Mà \(\widehat{B} =\widehat{C}\)

\( \Rightarrow \widehat{A} +2\widehat{B}= {180^0}\)

\( \Rightarrow 2\widehat B = {180^0} - \widehat A\)

\( \Rightarrow \widehat B = \dfrac{{{{180}^o} - \widehat A}}{2} = \dfrac{{{{180}^o} - {{100}^o}}}{2} = {40^o}\)

Vậy \(\widehat{ABC} = 40^o\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Tam giác cân

Bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1 Bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD=AE.

Xem chi tiết
Bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1 Bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy có số đo, điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox(B thuộc Ox), kẻ AC vuông góc với Oy(C thuộc Oy).

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1 Bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 71 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Xem chi tiết
Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1. a) Viết toạ độ các điểm M, N trong hình.

Xem chi tiết
Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y =f(x) = -0,5x. Bằng đồ thị hãy tìm:

Xem chi tiết
Bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 Bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 72 SGK Toán 7 tập 1. Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax. a)Hãy xác định hệ số a.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng