Bài 50 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4 trên 293 phiếu

Giải bài 50 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. Hai thanh AB và AC vì kèo một mái nhà thường bằng nhau(h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng:

Đề bài

Hai thanh \(AB\) và \(AC\) vì kèo một mái nhà thường bằng nhau (h.119) và thường tạo với nhau một góc bằng: 

a) \({145^0}\) nếu là nhà tôn;

b) \({100^0}\) nếu là nhà ngói;

Tính góc \(ABC\) trong từng trường hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

- Tính chất: Tam giác cân có hai góc đáy bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(AB=AC\) nên tam giác \(ABC\) cân ở \(A\)

Do đó \(\widehat{B}=\widehat{C}\)

a) Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào \(∆ABC\) ta có:

\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C} = {180^0}\) 

Mà \(\widehat{B} =\widehat{C}\)

\( \Rightarrow \widehat{A} +2\widehat{B}= {180^0}\)

\( \Rightarrow 2\widehat B = {180^0} - \widehat A\)

\( \Rightarrow \widehat B = \dfrac{{{{180}^o} - \widehat A}}{2} = \dfrac{{{{180}^o} - {{145}^o}}}{2} = 17,{5^o}\)

Vậy \(\widehat{ABC}=17,{5^o}\)

b) Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào \(∆ABC\) ta có:

\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C} = {180^0}\) 

Mà \(\widehat{B} =\widehat{C}\)

\( \Rightarrow \widehat{A} +2\widehat{B}= {180^0}\)

\( \Rightarrow 2\widehat B = {180^0} - \widehat A\)

\( \Rightarrow \widehat B = \dfrac{{{{180}^o} - \widehat A}}{2} = \dfrac{{{{180}^o} - {{100}^o}}}{2} = {40^o}\)

Vậy \(\widehat{ABC} = 40^o\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Tam giác cân

Bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1 Bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 128 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm E thuộc cạnh AB sao cho AD=AE.

Xem chi tiết
Bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1 Bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 128 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy có số đo, điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox(B thuộc Ox), kẻ AC vuông góc với Oy(C thuộc Oy).

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Lý thuyết định lí Py-ta-go Lý thuyết định lí Py-ta-go

1. Định lí Pytago Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Xem chi tiết
Lý thuyết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Lý thuyết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông. - Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác

Xem chi tiết
Lý thuyết tổng ba góc của một tam giác Lý thuyết tổng ba góc của một tam giác

1. Tổng ba góc của một tam giác Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 2. Áp dụng vào tam giác vuông.

Xem chi tiết
Lý thuyết tính chất ba đường cao của tam giác Lý thuyết tính chất ba đường cao của tam giác

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay