CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO

Bình chọn:
4.2 trên 44 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương IV - Phần 2 -  Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương IV - Phần 2 - Sinh học 10

Xem chi tiết
Mục tiêu bài thực hành Mục tiêu bài thực hành

Sau khi học xong bài này, học sinh phải : Xác định được các kì khác nhau của nguyên phân dưới kính hiển vi.

Xem chi tiết
Chuẩn bị bài thực hành Chuẩn bị bài thực hành

Kính hiển vi quang học có vật kính X 10 và X 40, thị kính x 10 hoặc x 15.

Xem chi tiết
Nội dung và cách tiến hành Nội dung và cách tiến hành

Đặt tiêu bản cố định lên kính hiển vi và điều chỉnh sao cho vùng có mẫu vật (rễ hành) vào giữa hiển vi trường, nơi có nguồn sáng tập trung.

Xem chi tiết
Thu hoạch quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành Thu hoạch quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

1 Quan sát tiêu bản rễ hành...

Xem chi tiết
Hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ - trang 74 Hãy giải thích do đâu nguyên phân lại có thể tạo ra được 2 tế bào con có bộ NST giống y hệt tế bào mẹ - trang 74

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài